Tècnica Àrea Dones

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 30/01/2024


SALARI: De 24.000€ a 25.000€ bruts anuals.

Tècnica de dones migrades per a l’acollida, prevenció i detecció de les violències masclistes.

Descripció del lloc de treball

 • La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.
 • El/La professional formarà part de l’equip de l’àrea de dones de l’entitat i serà la responsable de desenvolupar  les accions de prevenció, detecció de violències masclistes  i acompanyament a dones migrades valorant especialment aquelles violències relacionades amb l’impacte dels processos migratoris.
 • Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • Realitzar sessions d’acollida individual amb dones nouvingudes: detecció de necessitats d’informació, d’atenció, de vinculació a serveis del territori, drets i deures a la societat d’acollida.
 • Realitzar les tasques prevenció, detecció i l’acompanyament / derivació als serveis especialitzat a dones víctimes de violències, valorant especialment aquelles relacionades amb l’impacte dels processos migratoris, com ser possibles víctima tracta d’éssers humans.
 • Realitzar acompanyament psicosocial a dones víctimes de violències, valorant especialment aquelles relacionades amb l’impacte dels processos migratoris, com ser possibles víctima tracta d’éssers humans.
 • Disseny i dinamització de tallers adreçats a l’apoderament personal i comunitari de les dones.
 • Disseny i dinamització grupal de sessions d’acollida a dones nouvingudes sobre coneixement de l’entorn, circuïts d’acollida i marc legal, drets fonamentals i deures, serveis especialitzats adreçats a dones, etc.
 • Donar suport als programes adreçats a dones migrades i refugiades de l’entitat en tot lo referent a prevenció, detecció i acompanyament en situació de violències masclistes, fins i tot en possibles casos de tracta d’essers humans.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Grau Universitari en l’àmbit social, preferiblement psicologia i/o educació social, no descartable estudis en sociologia, en antropologia, ciències polítiques, etc.
 • Valorable: Formació en violències de gènere , interculturalitat, processos migratoris.
 • Experiència imprescindible i demostrable mínima de dos anys en l’acompanyament a dones víctimes de violències masclistes (prevenció, detecció i acompanyament en processos de recuperació) .
 • Experiència en la dinamització de grups amb dones migrades.
 • Experiència en el disseny i dinamització de tallers adreçats a l’apoderament personal i comunitari de les dones.
 • Coneixement de l’entorn i dels recursos i serveis del circuit d’atenció a les violències masclistes i ajudes socials de la ciutat.
 • Castellà, Català  imprescindibles.
 • Molt valorable coneixements d’ àrab, anglès i/o francès.
 • Competències interculturals per la intervenció social.
 • Organització, Flexibilitat, adaptabilitat i polivalència.
 • Treball en equip i en xarxa.
 • Comunicació assertiva.
 • Iniciativa i disposició a l’aprenentatge.

Condicions laborals

 • Contractació: indefinida.
 • Dedicació: Jornada completa 38.5h/s.
 • Distribució horària: Horari de matins i tardes.
 • Incorporació: febrer 2024.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV:  30/01/2024
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Tècnica àrea dones”.

 

Skip to content