Tècnic en salut mental i emocional

Càritas Diocesana de Barcelona

Fins el 20/09/2023


SALARI: 2.037,65€ bruts mensuals / 28.727,10€ bruts anuals.

PERFIL PROFESSIONAL

 • Titulació universitària en Psicologia amb especialització en Psicologia general Sanitaria.
 • Màster o postgrau en Salut Mental comunitària.
 • Experiència mínima de tres anys en l’àmbit de la salut mental i atenció psicològica.
 • Habilitats: empatia, treball en equip, rigurositat i discreció.

FUNCIONS 

 • Realitzar la detecció, l’abordatge, la valoració i l’establiment de plans d’atenció individual de persones amb patiment emocional o risc psicosocial, i l’aplicació de tècniques psicològiques, en coordinació amb la resta de l’equip interdisciplinari.
 • Coordinar i formar al personal voluntari i/o entitats que donaran suport en l’acompanyament de les persones que necessiten treball individual.
 • Vincular les persones a les activitats i serveis comunitaris que puguin afavorir-los el benestar emocional i contribuir a la prevenció del patiment mental.
 • Acompanyar als equips socioeducatius en el treball d’atenció emocional. Efectuar, específicament, accions formatives regulars en tècniques de gestió emocional per al personal contractat i/o voluntari.
 • Impulsar i participar en accions educatives comunitàries adreçades a la millora del benestar emocional i psíquic de les persones, així com promocionar l’establiment de xarxes i teixit social a la zona (àmbit d’actuació).
 • Participar de forma activa en grups de treball interdisciplinaris i en xarxa amb els recursos de salut mental i salut comunitària per tal de crear sinergies i millorar la salut emocional de les persones.
 • Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de la seva categoria professional que li sigui assignada pel seu o la seva cap.

ES VALORARÀ

 • Nivell C de català.
Skip to content