Tècnic d’empreses

Plataforma per la Llengua

Fins el 24/12/2022


SALARI: De 22.000 a 24.000 euros bruts anuals (12 pagues).

Plataforma per la Llengua és l’entitat de referència per garantir la presència de ple dret de la nostra llengua en tots els àmbits de la societat.
Entitat dinàmica i en constant evolució, requereix incorporar un tècnic d’empreses.

Perfil

 • Grau o llicenciatura.
 • Experiència laboral en l’àmbit de les grans empreses com a comercial o directiu.
 • Capacitat d’iniciativa i de treballar de manera autònoma.
 • Esperit innovador i orientació a resultats.
 • Capacitats negociadores.
 • Aptituds de comunicació i síntesi per adreçar un missatge complex a un públic determinat.
 • Català i anglès fluid (Nivell C2).
 • Capacitat de parlar en públic i davant dels mitjans de comunicació de manera efectiva.
 • Capacitat de programar tasques, plantejar i supervisar projectes, i treballar per objectius.
 • Interès i motivació per millorar la situació de la llengua i de la cultura catalanes.
 • Coneixements d’ofimàtica (Windows, Excel, Power Point…).

Es valorarà

 • Flexibilitat horària i disponibilitat per treballar algun cap de setmana i per desplaçar-se.
 • Experiència en el sector comercial, de vendes o direcció de grans empreses.

Tasques a realitzar:

La persona seleccionada haurà de:

 • Contactar amb grans empreses per aconseguir que incorporin el català en aspectes com l’etiquetatge, la comunicació, la dimensió digital, etc.
 • Realitzar campanyes de lobby per tal d’aconseguir canvis determinats en grans empreses.
 • Contactar amb cambres de comerç i agrupacions de comerciants per explicar el projecte de la Plataforma per la Llengua.
 • Generar la necessitat d’incorporar el català en diversos sectors estratègics (tecnològic, tèxtil, de les grans superfícies, etc.).
 • Planificar i organitzar accions per aconseguir la normalització lingüística.
 • Redactar articles i notes.
 • Presentar estudis i campanyes davant els mitjans de comunicació.
 • Realitzar conferències i xerrades sobre les campanyes i els informes elaborats.
 • Donar suport a la dinamització de Comissió d’Empreses.
 • Atenció a les empreses, els mitjans de comunicació i els ciutadans que s’adrecin a l’entitat per resoldre o queixar-se al voltant de les àrees de consum i els usos del català a l’Administració.
 • Participar en la dinàmica del dia a dia de l’entitat i en les tasques tècniques que es distribueixin a l’àrea (participació en l’organització d’esdeveniments, atenció telefònica, etc.).

S’ofereix:

 • Jornada laboral: 40 hores, amb certa flexibilitat horària.
 • Retribució: de 22.000 a 24.000 bruts anuals (12 pagues).
 • Contracte estable.
 • Possibilitat de treballar des de qualsevol de les oficines de l’Entitat (Barcelona, Palma o València).
 • Segons l’experiència i els coneixements de la persona seleccionada, es preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.
 • Les persones interessades feu-nos arribar, a seleccio@plataforma-llengua.cat, el currículum i una carta de presentació on s’expliqui la idoneïtat per cobrir la plaça convocada, amb l’assumpte “Tècnic d’empreses”.
 • Observació: les persones que prèviament hagin enviat el CV a seleccio@plataformallengua.cat, poden tornar a enviar-lo a seleccio@plataforma-llengua.cat
Skip to content