Tècnic del pla integral de Sabadell

Plataforma per la llengua

Fins el 15/04/2023


SALARI: 22.000 € bruts anuals x 12 pagues.

Plataforma per la Llengua és l’ONG del català, una entitat dinàmica i en constant evolució, que des de fa gairebé 30 anys treballa per promoure el català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits.
Plataforma per la Llengua requereix incorporar un tècnic a Sabadell per cobrir una baixa temporal.

ES REQUEREIX

 • Titulació universitària en sociologia, ciències polítiques, pedagogia, treball social o educació social.
 • Coneixements i experiència sobre participació ciutadana, dinamització comunitària, el món de la immigració, el tercer sector i el món associatiu en general.
 • Bon desenvolupament de treball sistemàtic i treball en equip.
 • Capacitat d’iniciativa i generació de projectes i idees.
 • Capacitat de comunicació i relacions públiques.
 • Motivació en defensa de la llengua catalana.
 • Capacitat de comunicació i relació amb els agents associatius del territori.
 • Capacitat de diagnòstic per tal de saber emmarcar la demanda del diferent públic.
 • Capacitat de polivalència enfront d’un projecte adaptatiu i flexible susceptible de canvi i evolució.
 • Capacitat per a recollir, sistematitzar i organitzar la informació.
 • Informàtica: domini general d’eines informàtiques. Word, Excel i internet.
 • Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció, corresponent com a mínim al nivell C).
 • Bona capacitat de redacció.

ES VALORARÀ

 • Coneixement de la realitat associativa de Sabadell (especialment del Districte 6è), capacitat de detecció d’interessos i necessitats en cada àmbit d’actuació i dels recursos existents.
 • Coneixement i experiència en el disseny, execució i avaluació de projectes comunitaris.

TASQUES

La persona contractada passarà a formar part de l’Àmbit d’Arrelament i Plans Integrals de l’entitat i desenvoluparà les tasques següents:

 • Preparació, disseny i execució de projectes sobre normalització lingüística integral a Sabadell.
 • Definició d’estratègies de mesurament, sistemes de registre i criteris d’avaluació per obtenir indicadors en cada àmbit del pla d’actuació.
 • Anàlisi sociolingüística del districte.
 • Desenvolupament d’estratègies per incrementar la rendibilitat dels resultats del Pla.
 • Detecció d’interlocutors i agents socials interessants, interacció i dinamització al territori en cada àmbit.
 • Elaboració i disseny dels continguts de materials específics del Pla (guies, publicacions), com també definir sistemes de difusió de les activitats.
 • Organització de xerrades, presentacions públiques i reunions per donar a conèixer el Pla Integral.
 • Recerca de noves vies de finançament per assegurar-ne la continuïtat.
 • Participació en la dinàmica del dia a dia del Pla programant les activitats segons els objectius establerts.
 • Producció global d’esdeveniments culturals i educatius en formats petits o de grans dimensions.

S’OFEREIX

 • Treball en un entorn dinàmic.
 • Jornada laboral de 40 h a la setmana.
 • El lloc de feina serà a Barcelona (amb possibilitats de teletreballar dos dies a la setmana).
 • Període: Substitució de baixa laboral.
 • Contractació: immediata després del procés de selecció.
  ▪ En funció de l’experiència i dels coneixements de la candidatura, es
  preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.

Les persones interessades ens heu de fer arribar el currículum i una carta de
presentació que expliqui la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a l’adreça
seleccio@plataforma-llengua.cat amb la referència “Tècnic de l’Àrea Social”.

Skip to content