Tècnic de manteniment

Fundació Mambré

Fins el 29/11/2023


SALARI: Segons conveni i vàlua 17.000€ – 22.000€.

DEMANDA DE PERFIL LABORAL – Tècnic de manteniment

Funcions:

 • Realitzar tasques de manteniment i reparació d’acord amb les indicacions dels tècnics/es immobiliaris per tal de garantir que els habitatges i centres residencials de l’entitat es conserven en un estat adequat.

Dades d’empresa:

 • Nom: FUNDACIÓ MAMBRÉ
 • CIF: G64641582
 • Direcció, CP i població: C/ Nàpols 133 3r 1a 08013 Barcelona
 • Telèfon: 933 021 981
 • Mail: rbernal@fundaciomambre.org
 • Persona de contacte: 717 103 009

Funcions a realitzar:

 • Manteniment de les instal·lacions del habitatges: electricitat, clima, paleteria, lampisteria, serralleria, vidrier, tancaments, etc.
 • Manteniment preventiu/correctiu dels equips per allargar la vida útil i garantir un consum eficient.
 • Reparacions bàsiques d’electrodomèstics.
 • Muntatge de mobles.
 • Resolució d’incidències.
 • Atendre les urgències que puguin sorgir en el manteniment dels habitatges.
 • Altres que se li encomanin.

Formació:

 • Formació CFGS o certificat de professionalitat relacionat amb el manteniment o equivalent.
 • Carnet d’instal·lador, aigua, gas i/o electricitat.

Experiència:

 • Imprescindible experiència demostrable de mínim 2 anys.

Competències personals:

 • Capacitat de resolució de problemes.
 • Persona proactiva, resolutiva i autònoma.
 • Amabilitat en el tracte i assertivitat.
 • Polivalència.
 • Alta capacitat d’adaptació.
 • Habilitats en les relacions interpersonals.

Data inici contracte:

 • Incorporació immediata.

Tipus de contracte i duració: Indefinit.

Jornada laboral:

 • De dilluns a divendres. 38,5 h/setmanals.
 • Disponibilitat per a guàrdies en cap de setmana i/o fora d’horari laboral.

Idiomes: domini del català i castellà.

Informàtica: ofimàtica a nivell d’usuari, habilitat en l’enregistrament de les tasques en programari informàtic, ús de correu electrònic, Internet i app de treball al mòbil.

Carnet de conduir: Cotxe i moto.

Observacions:

 • El tècnic de manteniment d’habitatges caldrà que desenvolupi la seva feina actuant de forma responsable i respectant les normes en matèria de seguretat i higiene en el treball.
Skip to content