Tècnic de Cultura

Plataforma per la llengua

Respondre el formulari

Fins el 14/06/2024


SALARI: 23.000€ bruts anuals.

La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català.Una entitat dinàmica i en constant evolució, que des de fa més de 30 anys treballa per promoure el català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits.

La Plataforma per la Llengua requereix incorporar un tècnic de Cultura.

Es requereix:

 • Llicenciatura o grau en l’àmbit de les ciències socials o humanitats.
 • Capacitat per dissenyar, organitzar i executar projectes.
 • Coneixement i domini de les xarxes socials.
 • Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma.
 • Persona dinàmica i enèrgica.
 • Capacitat de comunicació.
 • Motivació per a la defensa de la llengua catalana.
 • Bon desenvolupament de treball sistemàtic i treball en equip.
 • Informàtica: domini de l’entorn Windows i altres TIC.
 • Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció, corresponent, com a mínim, al nivell C1).

Es valorarà:

 • Formació complementària en temes de cultura.
 • Experiència laboral en el sector cultural.
 • Experiència en entitats sense ànim de lucre.
 • Coneixement de plataformes i continguts culturals rellevants del nostre entorn.
 • Flexibilitat horària i disponibilitat per treballar alguns caps de setmana.

Tasques a realitzar:

La persona contractada passarà a formar part de l’àmbit de cultura de l’entitat, desenvolupant tasques de:

 • Organització i dinamització de campanyes i accions sobre normalització lingüística en l’àmbit cultural.
 • Detecció de nínxols lligats a la cultura catalana en què l’entitat pot esdevenir referent.
 • Detecció de propostes culturals emergents.
 • Elaboració d’estudis per a sectors culturals.
 • Generació de sinergies en propostes culturals ja en marxa per adequar-hi els valors de l’entitat i la seva participació.
 • Suport en l’atenció de queixes i peticions de socis i col·laboradors.
 • Elaboració de propostes i col·laboració amb l’equip en qualsevol projecte i campanya per aconseguir els objectius de l’entitat.

S’ofereix:

 • Treball en un entorn dinàmic.
 • Jornada Laboral: 40 h a la setmana, amb possibilitat de teletreballar dos dies a la setmana.
 • Contracte indefinit.
 • Contractació: immediata després del procés de selecció.
 • Possibilitat de treballar des de l’oficina de Barcelona, Palma o València.

Interessats/des, feu-nos arribar: Currículum Vitae i carta de motivació explicant la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a seleccio@plataforma-llengua.cat amb l’assumpte “tècnic de cultura”.

Skip to content