Tècnic de comunicació entitat

Fundació d’Atenció a la Dependència SJD

Enviar CV a fad.info@sjd.es

Fins el 07/02/2023


SALARI: 24.400 euros bruts anuals, repartits en 14 pagues.

La Fundació d’Atenció a la Dependència SJD treballa per atendre a persones en situació de dependència/discapacitat. Volem incorporar un Tècnic/a de comunicació per a treballar a la ciutat de Barcelona.

OBJECTIUS PRINCIPALS:

 • Creació i desenvolupament del Pla de Comunicació de la FAD-SJD.
 • Donar visibilitat i coneixement de totes les activitats i projectes que desenvolupa l’Entitat.
 • Augmentar la cartera de serveis.

FUNCIONS I RESPONSABILITATS:

 • Realització i execució del pla de comunicació de la Fundació.
 • Creació de continguts: Disseny i contingut de documentació, presentacions eficaces, xarxes socials, butlletins interns, notes de premsa, actualització de la pàgina web de la FAD…
 • Execució de l’estratègia de màrqueting digital i Community Manager.
 • Organització d’actes.
 • Comunicació interna.

REQUISITS:

 • Aturat/da durant 12 mesos, dintre dels últims 18.
 • Inscrit/a com a demandat d’ocupació en el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya).
 • Un any d’experiència desenvolupant les funcions descrites o lloc de treball similar.

FORMACIÓ:

 • Grau Universitari Publicitat i Relacions públiques/ Màrqueting i Publicitat/Periodisme.
 • Domini de les principals eines ofimàtiques, (Excel, Word, PowerPoint i Outlook) i en el maneig de Xarxes Socials, (Twitter i LinkedIn).
 • Disposar de coneixements oral i escrit de llengua catalana de nivell C de la Direcció General de Política Lingüística o el seu equivalent.
 • Bona capacitat de redacció i domini del llenguatge.

CONDICIONS:

 • Contracte d’un any a jornada completa.
 • Enviar currículum a: fad.info@sjd.es
Skip to content