Tècnic d’Administració

Plataforma per la llengua

Fins el 31/01/2024


SALARI: 22.000 € bruts anuals.

Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Una entitat dinàmica i en constant evolució, que des de fa 30 anys treballa per promoure el català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits.

Plataforma per la Llengua obre convocatòria de selecció per cobrir una plaça de tècnic d’Administració.

Perfil

 • Experiència en gestió administrativa, justificació de subvencions públiques.
 • Estudis o formació de secretaria o de gestió administrativa.
 • Informàtica: domini complet de les eines informàtiques i en especial del Paquet Office.
 • Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció, nivell C).
 • Persona dinàmica i enèrgica.
 • Capacitat de treball en equip i amb una clara orientació al client.
 • Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma.
 • Adaptabilitat i polivalència.
 • Capacitat de comunicació.
 • Responsabilitat i disposició a l’aprenentatge.
 • Bon desenvolupament de treball sistemàtic i capacitat d’organització.
 • Motivació per a la defensa de la llengua catalana.

Es valorarà

 • Coneixements del món associatiu i/o formació específica en el tercer sector.
 • Experiència en la gestió de subvencions.
 • Experiència en lloc de feina similars.
 • Nivell d’anglès C1.

Tasques

 • Gestió de l’oficina.
 • Gestió de les subvencions públiques.
 • Control i previsió de material d’oficina necessari.
 • Redacció de cartes, preparació i enviaments.
 • Atenció telefònica i emissió de trucades.
 • Responsable del bon ús i manteniment de l’ordre dels locals de la seu nacional.
 • Coordinar i assegurar la distribució de materials i encàrrecs de les àrees amb el proveïdor de magatzem i logística.
 • Organitzar i arxivar la documentació física d’Administració.
 • Classificació de trameses d’entrades i sortides institucionals de l’entitat.
 • Gestió de la correspondència i de les relacions institucionals. Preparar cartes i enviaments a contactes i entitats.
 • Responsable de l’ordre i bon ús del material d’oficina (consumibles d’ús diari).
 • Control, manteniment de l’ordre i actualització de l’inventari del material imprès (tríptics, publicacions, adhesius…).
 • Donar suport a les altres àrees en els aspectes administratius.
 • Actualització de l’agenda general de l’entitat (calendari compartit).
 • Assegurar i optimitzar que es disposa dels recursos necessaris logísticament (telefonia, subministraments de llarga durada…).

S’ofereix:

 • Treball en un entorn dinàmic.
 • Jornada laboral: 40 h a la setmana.
 • Contracte indefinit.
 • Incorporació immediata.
 • En funció de l’experiència i coneixements de la candidatura, es podrà valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.

Si hi esteu interessats, feu-nos arribar el vostre currículum vitae i una carta de presentació explicant la idoneïtat per cobrir la plaça convocada, a seleccio@plataforma-llengua.cat indicant a l’assumpte “tècnic d’Administració”. Ens posarem en contacte amb tu si ets un dels seleccionats.

Skip to content