Tècnic/a social per la gestió d’habitatge en programes destinats a persones vulnerables

Fundació Mambré

Fins el 29/02/2024


SALARI: Entre 22.000€ i 27.000€ anuals x 14 pagues.

La Fundació Mambré és una entitat dedicada a la gestió d’habitatge per a persones en situació de sensellarisme.

Funcions:

 • Relació amb les entitats socials derivants. Rebre sol·licituds de les entitats derivants i valorar els casos.
 • Gestionar les altes i baixes en les places dels habitatges optimitzant l’ús de totes les places.
 • Donar a conèixer els programes i condicions de l’estada als habitatge a les persones beneficiàries i consensuar l’entrada.
 • Preparar els contractes de lloguer segons les particularitat de cada persona, programa i habitatge i gestionar la signatura i entrada a l’habitatge.
 • Acompanyament a les persones llogateres pel compliment de les responsabilitats contractuals.
 • Controlar la vigència dels contractes dels habitatges gestionats i procedir a les renovacions.
 • Gestió de la documentació i informació a través de la base de dades i arxiu de l’entitat.
 • Atendre les incidències de manteniment i coordinar l’àrea de manteniment la seva resolució.
 • En habitatge compartits, gestionar conflictes de convivència si escau.
 • Vetllar pel correcte manteniment i cura dels habitatge per part de les persones beneficiàries.
 • Vetllar els canvis de titularitat dels subministraments a nom de les persones ateses.
 • Fer seguiment i control de morositat en coordinació amb l’àrea comptable i plantejar propostes de solució.
 • Suport en la redacció de projectes i gestió de subvencions.

Requisits:

 • Titulació universitària en l’àmbit del Treball social, Educació Social o altres ciències socials, o en l’àmbit del dret i la gestió immobiliària.
 • Experiència mínima d’un any en programes d’habitatge social, administració de finques, oficines locals d’habitatge o equivalent.
 • Domini del català i castellà nivell C1.
 • Domini d’eines informàtiques : paquet office, Excel, bases de dades, anàlisi de dades, Internet i aplicacions.

Es valorarà:

 • Coneixement de la normativa d’arrendaments urbans i dels ajuts i prestacions públiques relacionades amb l’habitatge.
 • Coneixements i experiència en administració i gestió econòmica d’entitats/empreses.
 • Experiència en entitats sense ànim de lucre i sensibilitat social.

Competències:

 • Capacitat d’iniciativa. Aptitud per assumir responsabilitats.
 • Capacitat d’anàlisi. metòdic i organitzat.
 • Empatia i escolta activa. Habilitats per a la gestió o mediació de conflictes.
 • Autoconfiança i autocontrol. Tolerància a la frustració i l’estrès.
 • Adaptabilitat i flexibilitatJornada: 38,5 hores setmanals.
 • Jornada: 38,5 hores setmanals.
 • Incorporació immediata.
Ves al contingut