Técnic/a RRHH

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)

Respondre el formulari

Fins el 12/05/2024


SALARI: 1.760€ bruts mensuals x 14 pagues.

Es busca Tècnic/a en Recursos Humans per donar suport al Departament de Recursos Humans d’una entitat del tercer sector en les tasques administratives. Lloc de Treball Barcelona-Gràcia (presencial)

Què ha de fer el treballador/a?

  • Gestionar el procés d’incorporació de nous treballadors.
  • Comunicacions amb la Seguretat Social: altes, baixes, contractes, variacions, maternitats…
  • Contractació: revisió i entrega de contractes a treballadors.
  • Nòmines: control i comunicació d’incidències.
  • Elaboració del calendari laboral i control de vacances.
  • Realització d’informes de gestió de personal.
  • Comunicació de baixes de malaltia, permisos i arxiu d’expedients.
  • Atenció a consultes internes de caràcter laboral.

OFERIM:

Contracte TEMPORAL, per iniciar de manera inmediata, horari de Dilluns a Divendres de 8h a 14,30h + 2 tardes (38,5h)

Skip to content