Tècnic/a Responsable de l’àrea de cooperació

Associació Acció Internacional Per La Pau (IAP Catalunya)

Respondre el formulari

Fins el 31/01/2024


SALARI: 27.400€ bruts anuals.

L’Associació Acció Internacional Per La Pau (IAP Catalunya) busca un/a Tècnic/a Responsable de l’àrea de cooperació.

Descripció del lloc: La persona serà la responsable de l’àrea de cooperació de IAP i formarà part d’un equip de dues persones encarregades de dinamitzar les activitats de l’àrea.

Abans d’emplenar la sol·licitud, si us plau asseguri’s que ha llegit la descripció de les activitats a realitzar i el perfil.

 • Data límit per a rebre sol·licituds: 31 de gener de 2024.
 • Data d’incorporació: A partir del 12 de febrer de 2024.

Procés de selecció:

Les persones interessades hauran d’enviar el CV (de màxim 3 pàgines) juntament amb el formulari fins al 31 de gener de 2024 inclòs, al correu electrònic: info@actionpeace.org amb l’assumpte: “TÈCNIC/A DE COOPERACIÓ: (nom i cognoms)”.

Les sol·licituds incompletes o que no compleixin amb els requisits, no seran considerades. El procés de selecció s’articula en dues fases: Prova tècnica i Entrevista. Les persones seleccionades, seran contactades per a concretar les dates de les proves.

Principals funcions i tasques

 • Desenvolupar i enfortir l’estratègia de cooperació de l’entitat.
 • Formulació de nous projectes.
 • Seguiment i justificació de projectes actius: redacció d’informes tècnics i econòmics i gestió d’auditories externes i avaluacions.
 • Viatges de seguiment anuals a terreny.
 • Coordinació i seguiment activitats a Catalunya.
 • Interlocució amb entitats sòcies i amb finançadors.
 • Suport en totes aquelles activitats de IAP que es requereixi.
Requisits: 

Perfil de la candidatura

 • Titulació o formació en cooperació, economia, ciències polítiques i/o carreres afins.
 • Experiència mínima demostrada de 3 anys en gestió de projectes de cooperació en ONGD i/o organitzacions del Tercer Sector.
 • Coneixement del marc de treball, normatives i gestió del cicle de projectes dels principals finançadors públics de la cooperació centralitzada i descentralitzada catalana (AECID, ACCD, Ajuntament de Barcelona, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament).
 • Coneixements d’informàtica a nivell usuari (Office, sistema operatiu Windows i IOS) i es requereix pràctica en el maneig d’Excel.
 • Es valorarà tenir experiència en l’àmbit dels drets humans i coneixements sobre el context colombià.
 • Així mateix, es valorarà tenir coneixements sobre temàtiques com la Protecció Global de persones defensores en el món, així com la importància de la protecció del medi ambient.

Competències

 • Habilitats comunicatives i de coordinació amb les contraparts locals i amb la resta de l’equip.
 • Capacitat resolutiva i de treball sota pressió.Ús de llenguatge inclusiu i decolonial.
 • Iniciativa, dinamisme i capacitat de treball en equip.
 • Alt grau de motivació i afinitat amb els objectius de IAP.
 • Coneixements avançats escrits i parlats de l’idioma castellà, català i anglès.
 • Bona capacitat de redacció i de síntesi.
Condicions: 
 • Contracte laboral a temps complet indefinit des del 12 de febrer amb període de prova de 3 mesos.
 • Lloc de treball: Via Laietana 16, Barcelona.
 • Teletreball ocasional permès.
 • Disponibilitat per a viatjar a Colòmbia, per a realitzar activitats en altres llocs de Catalunya, i puntualment participar en activitats els caps de setmana.
Ves al contingut