Tècnic/a Projecte: Orientació i Acompanyament escolar (L’Hospitalet de Llobregat)

Incoop

Respondre el formulari

Fins el 08/02/2024


SALARI: Categoria de Conveni Lleure, Tècnic/a Nivell B: 16.767,49€ bruts anuals per la jornada indicada.

Incoop és una cooperativa de treball i de consum sense ànim de lucre i amb més de 28 anys d’experiència, que té per missió generar, dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes i serveis educatius, culturals i socials, acompanyant i assessorant entitats, col·lectius i persones, generant espais que contribueixen al seu creixement, durant tot el cicle de vida, contribuint a la transformació social.

Tècnic/a Projecte: Orientació i Acompanyament escolar (L’Hospitalet de Llobregat). 

Descripció

 • Reduir l’abandonament prematur dels estudis post obligatoris dels joves un cop finalitzen l‘etapa obligatòria. 
 • Afavorir, prioritàriament, la continuïtat formativa dels alumnes que no han obtingut el Graduat en Educació secundària obligatòria (ESO). 
 • Afavorir la tasca orientadora que realitza el tutor/a dels alumnes de 4rt d’ESO. 
 • Oferir orientació individualitzada a l’alumnat, que previsiblement finalitzarà els seus estudis sense obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), per tal de dissenyar un itinerari formatiu i/o laboral personalitzat.
 • Oferir informació i/o orientació a les famílies de l’alumnat per tal que es puguin implicar, donar suport i acompanyar als seus fills, en la presa de decisions, en relació al seu futur acadèmic i/o professional.
 • Realitzar el seguiment i l’acompanyament de l’alumnat en els seus itineraris formatius i/o laborals. 
 • Coordinar tots els programes de transició escola-treball per tal de disposar d’una oferta global de recursos de segona oportunitat.

Requisits

 • Titulació universitària mínima requerida: Grau en l’àmbit de les ciències socials ( Educació Social, Psicologia, Pedagogia, Magisteri, etc… )
 • Formació complementària en educació i/o infància i joventut.
 • Experiència demostrable mínima d’1 any en projectes socioeducatius.
 • Valorable coneixement àmbit educatiu del territori de l’Hospitalet de Llobregat 
 • Català nivell C1
 • Es valorarà de forma positiva totes aquelles candidatures amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

Competències

 • Iniciativa.
 • Planificació i organització.
 • Lideratge.
 • Treball en equip i cooperatiu.
 • Flexibilitat i adaptabilitat al canvi.

S’ofereix

 • Contracte temporal 6 mesos.
 • Incorporació: 01/02/2024.
 • Jornada: 2 vacant a 30h setmanals.
Skip to content