Tècnic/a projecte d’infància

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 15/02/2023


SALARI: Salari brut segons conveni d’acció social.

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ EXTERNA – TÈCNIC/A PROJECTE D’INFÀNCIA

Identificació del lloc de treball

Posició de tècnica del programa d’infància a Sant Vicenç dels Horts.

Descripció del lloc de treball

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà a l’equip del centre com a referent d’un grup en el programa d’infància. Les tasques a realitzar estaran enfocades al desenvolupament dels diferents projectes del programa d’infància (reforç educatiu, centre obert, casal d’estiu, etc.). Específicament s’encarregarà de l’atenció de necessitats i acompanyament escolar dels infants, junt amb la elaboració del programa d’activitats del curs i del casal d’estiu. Alhora, s’haurà de coordinar amb els diferents tutors i tutores de les escoles , i elaborar la documentació necessària per al seguiment i justificació dels diferents projectes.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • Elaborar la programació i impartir les sessions de reforç educatiu.
 • Dinamitzar les sessions de reforç i centre obert.
 • Coordinar- se amb les escoles.
 • Coordinar-se amb la coordinació del programa d’infància i amb la coordinació social de l’entitat.
 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris.
 • Participar en les reunions del programa d’infància i reunions generals de l’entitat.
 • Elaborar els informes de seguiment i avaluació trimestral dels infants.
 • Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte del projecte.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Titulació en Magisteri, Educació social, pedagogia, psicologia, psicopedagogia o similar.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica.
 • Experiència de treball en projectes en el sector de la migració.
 • Experiència en treball amb famílies, infants i adolescents.
 • Títol de director/a de lleure.
 • Habilitats de treball en equip.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Orientació a la qualitat.

Condicions laborals

 • Contractació: indefinida.
 • Distribució horària: 13h hores /setmana. Horari de tardes.
 • Incorporació: 20 de febrer de 2023.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV: 15 de febrer de 2023.
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Tècnic/a programa d’infància SVH”.
Skip to content