Tècnic/a Projecte: Control i Vigilància Absentisme escolar (L’Hospitalet de Llobregat)

Incoop

Respondre el formulari

Fins el 07/02/2024


SALARI: Categoria de Conveni Socioeducatiu lleure, Tècnic/a Nivell B: 16.767,49€ bruts anuals per la jornada indicada.

Incoop és una cooperativa de treball i de consum sense ànim de lucre i amb més de 28 anys d’experiència, que té per missió generar, dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes i serveis educatius, culturals i socials, acompanyant i assessorant entitats, col·lectius i persones, generant espais que contribueixen al seu creixement, durant tot el cicle de vida, contribuint a la transformació social.

Tècnic/a Projecte: Control i Vigilància Absentisme  escolar  (L’Hospitalet de Llobregat).

Descripció

 • Acompanyar i donar suport als centres educatius en l’abordatge de determinades situacions d’absentisme i desescolarització. 
 • Facilitar la interconsulta (tutoria- educador/a social – serveis educatius) per tal de detectar de manera preventiva casos d’absentisme. 
 • Participar en l’elaboració del disseny i actuacions del pla personalitzat de retorn conjuntament amb la resta d’agents. 
 • Participar en les entrevistes, amb l’acord de la comissió socioeducativa del centre o de la direcció, amb la família o alumne/a (si cal, conjunta amb altres professionals) per orientar i acompanyar el procés, informant la tutoria. 
 • Identificar i cercar recursos al territori – Participar de la xarxa educativa del territori. 
 • Acompanyar processos d’escolarització en casos de vulnerabilitat, posant especial atenció a les confirmacions de matrícula i a les transicions entre etapes educatives.

Requisits

 • Titulació universitària mínima requerida: Grau en l’àmbit de les ciències socials ( Educació Social, Psicologia, Pedagogia, Magisteri, etc…).
 • Formació complementària en educació i/o infància i joventut.
 • Experiència demostrable mínima d’1 any en projectes socioeducatius.
 • Valorable coneixement àmbit educatiu del territori de l’Hospitalet de Llobregat 
 • Català nivell C1.
 • Es valorarà de forma positiva totes aquelles candidatures amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

Competències

 • Iniciativa.
 • Planificació i organització.
 • Treball en equip i cooperatiu.
 • Flexibilitat i adaptabilitat al canvi.

S’ofereix

 • Contracte temporal 6 mesos.
 • Incorporació: 01/02/2024.
 • Jornada: 30h/setmanals.

 

Skip to content