Tècnic/a pedagògic/a

Justícia Alimentària

Fins el 25/07/2023


SALARI: 29.161€ bruts anuals.

Justícia Alimentària és una organització no governamental de desenvolupament, fundada al 1987, que porta a terme accions en suport de les organitzacions camperoles, així com accions destinades a donar a conèixer la problemàtica de la pagesia al món i les propostes per a un canvi de model agroalimentari global. A través de totes aquestes accions, Justícia Alimentària articula la lluita per la Sobirania Alimentària, un canvi de paradigma econòmic, polític i social amb l’objectiu d’assolir unes relacions justes i equitatives entre tots els pobles i de respecte al medi ambient.
A l’estat espanyol hi ha un equip professional repartit entre la seu central a Barcelona i setze delegacions territorials. A Àfrica el treball s’articula a través de la Coordinació Àfrica que agrupa el treball a Congo i Senegal. A Amèrica Llatina mitjançant les Coordinacions Regionals a Bolívia, Centreamèrica (agrupa Hondures, Guatemala i El Salvador) i Carib (agrupa República Dominicana, Cuba i Haití).

La persona seleccionada s’integrarà a la Delegació de Catalunya de Justícia Alimentària com a tècnica pedagògica responsable dels processos de formació del professorat, d’educació primària i secundària, i del desenvolupament de materials didàctics i metodologies educatives dels diferents projectes d’educació formal que s’hi estan executant en coordinació amb la resta de l’equip, així com donar suport a la resta de les activitats de la delegació.

COMPETÈNCIES

 • El perfil requereix una persona amb experiència en l’acompanyament a processos formatius i educatius per a la transformació social a l’educació formal, especialment amb el professorat, amb capacitat per a les relacions humanes i el treball en equip i flexibilitat.

FUNCIONS

 • Desenvolupament de materials pedagògics i contingut per a la plataforma virtual d’aprenentatge continu per a equips docents.
 • Implementació de la part pedagògica a les accions i projectes que l’organització executa a Catalunya (programacions didàctiques, itineraris formatius, disseny d’activitats educatives…) amb professorat de diferents etapes educatives (primària, secundaria, FP i Universitat).
 • Gestió i documentació de les accions realitzades.
 • Coordinació amb l’equip tècnic del projecte.
 • Donar suport a la identificació de noves accions educatives de la delegació.
 • Donar suport i participar a la resta d’activitats planificades per la delegació.
 • Donar suport a la captació, integració, formació i motivació del voluntariat en coordinació amb la coordinadora i la delegada.
 • Participar a la vida associativa de la delegació a través de comunicació continuada amb el voluntariat per les diferents vies existents, participació en reunions de grups de treball provincials i trobades generals de la delegació.
 • Retre comptes a la coordinadora de la delegació.

PERFIL REQUERIT

 • Formació i experiència en pedagogia, educació i/o acompanyament a docents.
 • Experiència en formació d’equips docents.
 • Experiència en la creació de coneixement propi (continguts, programes, metodologies…)
 • Experiència en projectes educatius (de desenvolupament, educació ambiental, en valors, etc.) en educació formal (secundària i/o primària), amb especial referència al treball amb el professorat i la inclusió transversal de continguts als diferents plans d’estudi.
 • Es valorarà formació i/o experiència en e-learning.
 • Es valoraran coneixements sobre el procés global de lluita per la Sobirania Alimentària.
 • Es valoraran coneixements sobre la perspectiva de gènere i la seva aplicació pràctica a l’educació per al desenvolupament.
 • Coneixement en metodologies participatives i d’educació crítica.
 • Experiència a la redacció d’informes i memòries.
 • Experiència en la impartició de formacions i/o acompanyament.
 • Capacitat per a treballar en equip i en processos altament participatius.
 • Facilitat de tracte personal i capacitat per a les relacions humanes.
 • Habilitats comunicatives.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Imprescindible domini del català, tant escrit com oral.

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte laboral indefinit.
 • Jornada laboral de 40 hores setmanals.
 • Incorporació: setembre de 2023.
 • Lloc de treball a Barcelona.

Les persones interessades hauran d’enviar CV i carta de motivació amb Ref. Tècnic/a pedagògic/a a: Justícia alimentària, Recursos Humans, c/ Floridablanca 66-72, local 5 (08015 Barcelona) o per correu electrònic a: administracion@justiciaalimentaria.org

El termini de presentació de candidatures finalitza el 25/7/2023
Només seran valorades les candidatures que incloguin CV acompanyat de carta de motivació personal.

Skip to content