Tècnic/a mediador/a – Esparreguera

VINCLE, Associació per la recerca i l'Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 26/04/2024


SALARI: Ssegons Conveni d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

Tasques i funcions

 • Gestió del servei de mediació municipal.
 • Mediació de conflictes veïnals, familiars i derivats de l’ús d l’espai públic.
 • Acompanyament en els processos de mediació bipart, multipart i comunitària. Realització sessions de formació i acompanyament a professionals, entitats icentres educatius.
 • Conducció de cercles restauratius i de diàleg amb alumnat de primària i secundària.
 • Elaboració de protocols i procediments de derivació, i registre de la informació.
 • Elaboració d’informes i memòries.
 • Participació en campanyes de difusió.
 • Coordinació amb l’administració i entitats de municipi.

Requeriments i Competències

 • Titulació universitària.
 • Formació homologada en Mediació.
 • Homologació per exercir de mediació en centres oficials.
 • Formació en pràctiques restauratives (PPRR).
 • Experiència en dinamització de cercles restauratius i de diàleg.
 • Experiència acompanyant a centres educatius en la gestió de conflictes, PPRR,programa de mediadors entre iguals…
 • Estar col·legiat/da.
 • Experiència mínima de dos anys en l’àmbit de la mediació i la formació.
 • Perfecte ús del català i castellà, parlat i escrit.
 • Alt nivell de flexibilitat, organització i planificació.
 • Visió global i anàlisi de problemes.
 • Bon nivell de comunicació oral i escrita.

Característiques

 • Jornada: 24 h/s.
 • Horari: 3 matins i 2 tardes.
 • Ubicació: Municipis no es preveu teletreball.
 • Altres: incorporació immediata, contracte indefinit.
Skip to content