Tècnic/a jurista Barcelona

FEDERACIÓ D'ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS, FEPA

Enviar CV a info@fepa18.org

Fins el 31/10/2023


SALARI: 25.000€ bruts anuals.

Descripció general:

La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA) busca incorporar una persona a la posició de Tècnic/a Jurista que s’encarregui d’oferir acompanyament jurídic a joventut extutelada, així com a professionals, empreses i altres agents implicats en el procés de autonomia i emancipació de les persones joves.

El seu treball se centrarà en els àmbits següents: estrangeria, penal, civil (incloent-hi expedients d’accés de nacionalitat espanyola) i àmbit administratiu.

Funcions i responsabilitats:

 • Orientació i assessorament individual respecte de la situació plantejada per les persones joves o professionals i les possibilitats de solució jurídica en cada cas.
 • Coordinació amb els i les referents i professionals responsables del pla de treball individual dels i les joves.
 • Seguiment de cada procés individual amb les gestions que comporti.
 • Assessorament als i les professionals en la interpretació i aplicació de la normativa.
 • Formulació de propostes d’interpretació, aplicació o reforma normativa.
 • Coordinació amb altres departaments i administracions implicades en els processos d’emancipació de joves.
 • Millora dels processos de funcionament orientats a la millora contínua de l’atenció als joves.

 Tasques concretes:

 • Entrevistes personals amb joves i professionals.
 • Preparació, presentació i seguiment fins a la resolució i notificació de la documentació dels i les menors i joves estrangers/es davant de les Subdelegacions de Govern i la SGAIT (Treball): passaport, cèdula d’inscripció, autoritzacions, permisos de residència i treball, renovacions, etc.
 • Seguiment en totes les instàncies necessàries dels procediments civils (contractes, relacions familiars, drets hereditaris, accés a la nacionalitat espanyola…), penals (com víctimes o imputats) i administratius (tràmits, prestacions, sancions) dels i les menors i joves, en coordinació amb els professionals competents en cada cas.
 • Redacció d’escrits, informes, recursos, certificats, etc. relacionats amb els procediments i expedients de joves.
 • Realització de processos de mediació entre joves, amb professionals, famílies, empresaris, gestors o altres agents socials.
 • Sessions periòdiques de formació sobre drets i deures adreçades a joves i professionals.

Requisits:

 • Llicenciatura o grau en dret o equivalents.
 • Experiència a estrangeria.
 • Idiomes: català i castellà

 Valorable:

 • Coneixement de l’entorn de treball M365.
 • Experiència a la feina amb CRM.
 • Experiència prèvia de treball a entitats del Tercer Sector.
 • Coneixement del treball d’intervenció amb joves sense suport familiar.

Competències:

 • Responsabilitat, autonomia, iniciativa i capacitat d’adaptació en l’exercici de les seves funcions.
 • Orientació a l’usuari final.
 • Capacitat d’organització, gestió del temps, priorització i gestió simultània de diferents qüestions.
 • Capacitat de treball en equip i habilitats de comunicació i interrelació personal i orientació al servei a les organitzacions.
 • Capacitat d’anàlisi i de redacció.
 • Atenció al detall.

 Condicions:

 • Jornada completa 38,5h.
 • Incorporació a la seu de Barcelona.
 • Dos dies de teletreball opcional a la setmana.

Data d’incorporació:  novembre.

Skip to content