Tècnic/a Intendent-Administratiu/iva Barcelona

Accem

Fins el 17/03/2024


SALARI: Segons conveni.

Funcions  a desenvolupar:

 • Detecció de necessitats, gestió del manteniment i la logística dels dispositius d’acollida que l’entitat gestiona a la província de Barcelona.
 • Atenció i coordinació amb els proveïdors i responsables de serveis, reparacions i obres.
 • Control, supervisió, gestió administrativa i logística d’existències/estocs en emmagatzematge.
 • Elaboració d’informes i organització informàtica del manteniment i logística dels dispositius d’Acollida.
 • Tasques pròpies del sistema de gestió de qualitat i PRL.
 • Altres funcions i tasques de suport necessàries.

 Lloc: Barcelona

Titulació: CFGS o FP II.

Categoria professional: Grup professional 2

Requisits:

 • Nivell avançat d’Excel.
 • Habilitats per a l’ús d’aplicacions web de registre de dades.
 • Habilitats en la gestió del temps i l’organització de tasques. Responsable pel compliment de terminis establerts.
 • Capacitat resolutiva, iniciativa i habilitats per al treball en equip.
 • Motivació per al treball a l’àmbit social.
 • Valorable, experiència prèvia al tercer sector.

Oferim: Jornada completa. Contracte indefinit.

Incorporació: Immediata

Skip to content