Tècnic/a inserció laboral

Lloc de la Dona - Germanes Oblates

Fins el 15/05/2023


SALARI: Corresponent a la categoria de diplomat del conveni d’acció social.

 EL LLOC DE LA DONA, projecte de les GERMANES OBLATES, situat al barri del Raval i que treballa amb dones que viuen en contextos de prostitució , selecciona una persona para incorporar-se a l’equip de treball, com: TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL

FUNCIONS:

 • Estudi i avaluació de les necessitats de les destinatàries de l’entitat.
 • Prospecció i Intermediació laboral en el mercat formal i informal:
 • Coneixements del mercat de treball: entorn econòmic, empresarial…
 • Prospecció d’empreses i tècniques de relació amb clients.
 • Acords de col·laboració d’ofertes , pràctiques.
 • Elaboració de perfils laborals i formatius.
 • Elaboració i acompanyament de plans individuals.
 • Experiència en el tracte amb col·lectius vulnerables.
 • Recerca de noves ocupacions i sectors laborals.
 • Gestió d’ofertes de treball
 • Dissenyar, impartir i avaluar formacions laborals i en competències instrumentals.
 • Coordinació i treball en xarxa amb els professionals, interns i externs, d’altres serveis.

REQUISITS

 • Interès per identificar-se amb la missió, la visió i els valors de la institució.
 • Experiència laboral recent en programes d’orientació i inserció laboral, de manera personalitzada, amb dones o en col·lectius d’exclusió social.
 • Coneixement i aplicació del model de competències.

COMPETÈNCIES

 • Tècniques:
  • Ofimàtica (Word, Excell, Acces). Valorables: GIA, Galileu.
  • Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina.
  • Català parlat i escrit.
  • Anglès parlat i escrit.
 • Transversals:
  • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
  • Planificació i Organització de la pròpia feina, autonomia.
  • Gestió de l’estrès i tolerància a la frustració.
  • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
  • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
  • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.
  • Perspectiva de gènere

FORMACIÓ

 • Grau en l’àmbit de les ciències socials. (Treball social, educació social, psicologia, ciències de treball..)

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

 • JORNADA I HORARI:
  • Jornada complerta (38’5h)
  • Horari: jornada partida
 • CONTRACTE: Indefinit.
Skip to content