Tècnic/a en gestió de projectes i incidència en polítiques públiques

Observatori del Deute en la Globalització

Enviar CV a observatori@odg.cat

Fins el 03/02/2023


SALARI: 28.267,32 Euros bruts anuals en 12 pagues (càlcul aproximat, pendent de l’IPC definitiu de 2022).

L’Observatori del Deute en la Globalització necessita cobrir una plaça de gestió de projectes en l’àrea de treball de la defensa dels béns comuns i els serveis públics en relació amb les línies d’acció de l’entitat de treball de justícia econòmica i justícia climàtica per a la seva oficina a la ciutat de Barcelona.

Perfil desitjat:

 • Vinculació i experiència en moviments socials relacionats amb: el moviment feminista, el moviment ecologista, la lluita en defensa dels drets socials, culturals i/o econòmics de col·lectius vulnerabilitzats o lluites afins.
 • Formació universitària superior en algun d’aquests àmbits o afins: ciències polítiques, ciències socials, sociologia, econòmiques, polítiques públiques, ambientals, comunicació, o demostrar experiència equivalent en algun d’aquests àmbits.
 • Almenys 3 anys demostrables d’experiència professional en com a mínim dos d’aquests camps de treball: investigació-activista, formació, comunicació, enxarxament i mobilització per a la transformació social en polítiques públiques, justícia econòmica i/o climàtica.
 • Almenys 2 anys demostrables en gestió del cicle de projectes (planificació, execució i avaluació) en convocatòries en els àmbits de la transformació social i/o la Justícia Global/Educació per al Desenvolupament, finançades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i/o l’Ajuntament de Barcelona.
 • Coneixements o experiència en l’aplicació de l’enfocament basat en gènere i DDHH, la teoria del canvi i el marc lògic en projectes d’educació per a la Justícia Global.
 • Coneixements o experiència en el disseny i gestió de campanyes d’incidència i comunicació.
 • Afinitat i compromís amb la missió, visió i valors de l’ODG, el model de governança horitzontal, la subscripció dels codis de conducta i dels protocols contra la violència masclista de l’entitat i de les xarxes on participa.

Es valorarà:

 • Coneixements especialitzats en alguna de les següents temàtiques: defensa dels béns comuns i els serveis públics, polítiques socials, justícia financera, justícia climàtica i/o ecofeminismes.
 • Vinculació o experiència de treball amb el sud global i mirada decolonial.
 • Nivell C1 en al menys dos dels següents idiomes: Català, Castellà i Anglès. Compromís per assolir el nivell C1 en el tercer idioma en un període acordat. També es valoraran positivament altres idiomes.
 • Experiència i capacitat de treball en equips multidisciplinaris i que posin en valor i acullin la diversitat en el seu sentit més ampli.
 • Experiència i capacitat de treball en models de governança basats en l’autogestió horitzontal, la presa de decisions per consens, la gestió del dissens, que aportin visió crítica i mirada sistèmica en l’abordatge dels conflictes.
 • Vinculació activista amb els feminismes, especialment amb les mirades ecofeministes, interseccional, i decolonial/antiracista.
 • Capacitat d’autonomia, organització, síntesi i planificació.

Funcions a desenvolupar:

 • Planificació, execució i avaluació d’accions d’incidència, comunicació i enxarxament en els àmbits de defensa dels béns comuns i els serveis públics, polítiques socials, justícia financera, justícia climàtica i/o ecofeminismes.
 • Planificació, execució i avaluació d’investigació-activista en els àmbits de coneixement de l’ODG.
 • Planificació, execució i avaluació d’accions de formació i sensibilització en els àmbits d’actuació de l’ODG, en coordinació amb moviments socials afins.
 • Gestió tècnica del cicle de projectes amb marc lògic i teoria del canvi (planificació, execució i avaluació) de projectes de transformació social i Justícia Global.
 • Organització d’activitats, jornades, tallers i congressos en col·laboració amb altres moviments socials afins.
 • Participació en la vida política i associativa de l’entitat, la governabilitat, i el compromís amb la sostenibilitat econòmica de l’entitat.

És requisit imprescindible i previ a la signatura del contracte:

 • Disposar de certificat digital personal per a signatura electrònica.
 • Disposar de certificat negatiu de delictes sexuals emès en els últims 6 mesos.

Condicions laborals (segons conveni intern):

 • Tipus de contracte: Indefinit (amb 4 mesos de prova) i un compromís inicial per part de l’entitat de mantenir el contracte durant un any, prorrogable en funció de les necessitats de l’entitat i de la disponibilitat pressupostària.
 • Jornada: Complerta (35 hores setmanals/1540 anuals).
 • Remuneració: 28.267,32 Euros bruts anuals en 12 pagues (càlcul aproximat, pendent de l’IPC definitiu de 2022)
 • Incorporació prevista: 20 de febrer de 2023. Flexible en funció de la disponibilitat de la candidatura.
 • Horari de treball: flexible i a convenir, tenint en compte les necessitats del lloc de feina (esporàdicament pot ser necessari participar en reunions fora de l’horari habitual i en caps de setmana, o viatges fora de la residencia habitual) i les necessitats de conciliació amb la vida personal de la candidatura.
 • Lloc de treball: Presencial a l’oficina de l’ODG a Barcelona amb possibilitats de teletreball fins a un 40% de la jornada setmanal.
 • Per a més informació sobre les condicions laborals, consulteu el nostre conveni laboral intern en aquest enllaç: https://odg.cat/wp-content/uploads/2019/09/Conveni-laboral-ODG.pdf

Procediment d’aplicació: Les persones interessades a postular la seva candidatura hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça: observatori@odg.cat.  En l’assumpte del correu electrònic s’indicarà la referència “Tècnic/aEJG2023“.  En aquest correu s’adjuntaran els següents arxius:

 • 1 arxiu PDF amb el Currículum Vitae actualitzat. El currículum haurà de contenir el correu electrònic i el telèfon mòbil de contacte.
 • 1 arxiu PDF amb la carta de motivació expressant el seu interès i motivació per aplicar al lloc vacant amb un límit de 300 paraules.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà a les 18 hores del divendres 3 de febrer de 2023. Procediment de selecció. Es contactarà amb les candidatures preseleccionades en un termini de 10 dies hàbils des de la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds. Si no es rep cap resposta durant aquest període, la candidatura es considerarà desestimada. Es realitzaran entrevistes personals a les candidatures preseleccionades entre el 13 i el 17 de febrer de 2023. Les entrevistes es realitzaran a la seu de l’ODG a Barcelona o, a demanda de la persona candidata, es podrà realitzar via conferència digital. Per preservar la igualtat d’oportunitats de totes les candidatures i la transparència, no es respondran trucades telefòniques ni comunicacions electròniques que no estiguin relacionades amb la logística del procés de selecció. IMPORTANT: L’ODG ha aprovat i està en fase d’implementació del pla de transició ecofeminista 2022-2024 i el Protocol d’abordatge de les violències masclistes i decolonial. Com a entitat en trànsit cap a l’ecofeminisme tenim el ferm compromís de garantir la no discriminació de cap candidatura. Donem la benvinguda a totes les formes de ser, estar i estimar, especialment a les persones que pateixen opressions i discriminació per raó de classe social, sexe, expressió i identitat de gènere, orientació sexual, origen, situació administrativa, religió, capacitats especials, persones dependents a càrrec, estat civil o gestant, entre d’altres. L’equip de l’ODG, a Barcelona, a 12 de gener de 2023.

Ves al contingut