TÈCNIC/A EDUCATIVA PROGRAMA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Prohabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 16/11/2022


SALARI: No especificat.

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Seleccionem una tècnica educativa per un programa de violència masclista.

QUINES TASQUES FARÀS?

 • Selecció de les diferents candidates d’entrada al projecte d’habitatge social.
 • Entrevista inicial, recopilació de documentació i avaluació dels cas.
 • Construcció d’unitats de convivència compartida, a partir de definició de moments vitals, complements de suport i competències transversal.
 • Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l’Acord d’allotjament, el Reglament de Règim Intern i l’inventari d’entrada, així com recollida del dipòsit d’entrada).
 • Elaboració del Pla de Treball de la família o persona (el Pla de treball es farà de forma coordinada amb altres agents sempre que el projecte així ho estableixi).
 • Desenvolupament  del model d’acompanyament i seguiment socioeducatiu d’acord amb el Pla de Treball (àmbit laboral, salut, familiar, personal competencial i d’habitatge).
 • Disseny d’actuacions individuals i grupals per la millora competencial.
 • Aplicació de metodologies participatives, comunitàries i  d’acompanyament de processos.
 • Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment.
 • Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats.
 • Supervisió i gestió de les obligacions inherents a l’habitatge (aportació per l’ús de l’habitatge, pagament dels subministres, neteja i manteniment de l’habitatge i el seu contingut, convivència, …).
 • Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies.
 • Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies.
 • Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies.
 • Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions.
 • Confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte.

REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA:

 • Formació reglada en Educació Social.
 • Formació complementària: – Formació en metodologies d’acompanyament amb col·lectius vulnerables. -Formació en matèria de violència Masclista.
 • Es valorarà: – Formació de formadors/es. –  Formació en enfocament de gènere. – Coneixements en polítiques i recursos d’ Habitatge social. – Metodologies comunitàries-PNL-participació. – Coneixement i aplicació del Model de Competències. – Coneixements de Salut Mental.

CONDICIONS DE TREBALL:

 • Jornada: Parcial de dilluns a divendres en horari de tardes de 15 a 19 h. Possibilitats d’ampliació de jornada.
 • Categoria: Diplomada. Conveni Acció Social a Catalunya.
 • Lloc de Treball: Barcelona.

COMPETÈNCIES:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

Vols formar part del nostre equip? Treballa amb nosaltres i suma’t a aquest projecte tan engrescador!

Enviar CV’s a cv@prohabitatge.org amb la Referència: TECNICA EDUCATIVA PROGRAMA VIOLÈNCIA  fins el 16/11/2022

 

 

 

Skip to content