Tècnic/a intervenció i mediació (habitatge)

VINCLE - Associació per la Recerca i l’Acció Social

Enviar CV a mmileo@vincle.org

Fins el 03/05/2023


SALARI: Més de 24.000€ bruts anuals. Per sobre de conveni.

A VINCLE – Associació per la Recerca i l’Acció Social estem cercant un/a TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ, GESTIÓ I MEDIACIÓ (HABITATGE)

Enviar CV’s a mmileo@vincle.org fins el 3 de maig de 2023

Dades de l’entitat

 • Adreça: Marina, 164 pral. 1a. 08013 Municipi: Barcelona
 • Telèfon: 932687939
 • Pàgina web: www.vincle.org
 • Persona referent o de contacte: Judith Cobacho/Mercè Mileo

Breu descripció de l’entitat:

Vincle és una entitat que neix a Barcelona a l’any 2004 amb la voluntat de promoure la inclusió social i residencial de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social, acompanyant-les en el seu procés d’assoliment d’habilitats i competències que els hi permetin tenir l’apoderament i l’autonomia a les que tothom tenim dret. Vincle té una gran trajectòria de treball en el tercer sector, gestionant i dissenyant serveis públics innovadors, així com participant i incidint EN les polítiques públiques.

La filosofia de la intervenció de Vincle es basa en posar a la persona al centre de tota l’acció com a subjecte únic, lliure, que forma part d’una comunitat i que té dret a tenir un nivell de vida que cobreixi les seves necessitats bàsiques, garantint el seu desenvolupament com a ésser humà i una vida plena. Els valors sobre els que Vincle basa la seva acció són el compromís, la justícia social, la igualtat, l’excel·lència en la seva intervenció, el respecte i l’apoderament.

Breu descripció del servei:

El Servei d’Intervenció i Mediació davant Situacions de Pèrdua d’Habitatge i/o Ocupacions (SIPHO) és un servei públic municipal que, en coordinació amb altres serveis, té com a missió principal intervenir en processos de pèrdua d’habitatge que afecten a persones i unitats de convivència en risc de vulnerabilitat. Aquesta intervenció es basa en un acompanyament social i educatiu especialitzat per tal de trobar alternatives que garanteixin l’accés a l’habitatge d’aquestes persones, entenent-se aquest des d’una perspectiva de drets i defugint de lògiques assistencialistes. Tanmateix, amb l’objectiu final d’assolir el seu apoderament i plena autonomia. Es tracta d’una intervenció caracteritzada per la pro activitat i prevenció davant aquestes situacions, amb un acompanyament també immediat i intensiu a i amb les persones que ho requereixen.

Tasques i funcions:

 • Tècnic/a del Servei d’Intervenció, gestió i mediació davant situacions de pèrdua d’habitatge i ocupacions.
 • Entrevistes, visites i acompanyaments a les Unitats de Convivència afectades des de la proximitat i la professionalitat.
 • Avaluar les possibles situacions de vulnerabilitat social i/o de risc d’exclusió residencial de les persones usuàries del servei.
 • Generar i tramitar els informes i documentació que s’escaigui per a garantir l’acompanyament de qualitat i la intervenció social necessària a les Unitats de Convivència. Activar els recursos i serveis pertinents davant les situacions que es generin.
 • Proposar i participar de les mediacions entre les diferents parts que intervenen en els processos gestionats des del servei per trobar l’alternativa més satisfactòria.
 • Coordinar-se seguint els protocols i normatives establertes amb la resta de persones professionals que intervenen en el procés.
 • Mantenir i tenir actualitzats els expedients, dades i indicadors dels casos.

Requeriments i Competències:

 • Titulació: Treball Social / Educador/a Social.
 • Imprescindible: formació de postgrau i/o màster, especialment en mediació i/o habitatge. Experiència acreditable mínima de dos anys en serveis socials i/o habitatge.
 • Nivell C Català.
 • Es valorarà certificació B2 en altres llengües. Bona capacitat de redacció i síntesi.
 • Habilitats comunicatives, escolta activa i assertivitat. Habilitats de mediació i capacitat d’arribar a pactes. Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Tolerància a la pressió.
 • Capacitat de treball en equip i dintre d’una xarxa multidisciplinar en un servei d’alta complexitat. Carnet de conduir tipus B.
 • Es valorarà coneixement i domini d’urdú, d’àrab i/o tagalo.

Característiques:

 • Jornada: 38,5 hores setmanals.
 • Horari: Matins / Tardes.
 • Ubicació: ciutat de Barcelona.
 • Tipus de contracte: Indefinit.

 

Ves al contingut