Tècnic/a d’intervenció comunitària

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA

Fins el 04/12/2023


SALARI: Desembre 2023 (Jornada de 20 hores: 13.174,45€ anuals, mensuals 1.097,87 €). Gener 2024 i posterior (Jornada de 30 hores: 19.761,67€ anuals, mensuals 1.646,81 €).

Busquem una figura de COORDINADORA DE PROJECTES SOCIALS jornada parcial per actuar dins l’àrea d’Acció Comunitària de l’Associació Educativa XERA (barri Sants-Badal, Barcelona).

Inici: desembre 2023.

– al desembre: jornada parcial de 20 hores setmanals.
– a partir del gener, jornada parcial de 30 hores setmanals.

Tasques:

  • Promoure processos de participació, relació i cooperació al barri Sants-Badal per respondre a les necessitats de la comunitat local.
  • Dinamitzar grups i espais de treball comunitaris.
  • Organitzar i gestionar projectes i activitats comunitàries.
  • Recopilar la informació actualitzada dels actors i serveis del territori i difondre’ls als professionals i els usuaris de l’entitat.
  • Afavorir la col·laboració i la coproducció entre els projectes de l’entitat.
  • Promoure la participació de les persones participants dels projectes de l’entitat adreçats a infància, adolescència, famílies i persones adultes grans.
  • Participar activament a diferents espais de treball comunitaris del territori.
  • Treballar en xarxa amb serveis, recursos i associacions del territori per respondre conjuntament a les necessitats detectades, fer-ne derivacions i oferir espais.
  • Sistematitzar dades i redactar projectes, informes, documents i memòries per a subvencions, justificacions.
Skip to content