Tècnic/a d’intervenció atenció a les persones Barcelona

COMISSIÓ CATALANA D'ACCIÓ PEL REFUGI

Enviar CV a ccar@ccar-cear.org

Fins el 21/06/2023


SALARI: 25.015,72 € bruts anuals.

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i migrades, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i migrades a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la supervisió de la Coordinació d’Atenció a les persones, millorar la situació de les persones sol·licitants d’asil i d’apatrídia, refugiades, apàtrides i denegades de la protecció internacional; elaborar els itineraris i plans de treball i la gestió de les places d’acollida complementària al sistema estatal que l’entitat gestiona a Barcelona, alhora que fer valoració i seguiment dels casos derivats dels diferents serveis de l’entitat a la ciutat que no són compleixen amb el perfil per a accedir al recurs d’acollida.

Funcions

 • Atenció individual a les persones beneficiàries.
 • Planificació, elaboració i seguiment dels plans de treball i dels itineraris sociolaborals.
 • Elaborar informes de derivació i seguiment per a altres entitats i/o administracions.
 • Valoració, entrega i seguiment de les prestacions.
 • Intervenció i mediació de conflictes, si s’escau.
 • Vetllar pel bon estat dels pisos d’acollida i del mobiliari.
 • Coordinació i seguiment amb tots els programes de la CCAR.
 • Treball en xarxa al municipi.
 • Reunions de seguiment del projecte amb la responsable de programes complementaris i amb l’Ajuntament.
 • Realització de propostes de millora del projecte.
 • Elaboració d’informes i memòries.
 • Registre de dades en la base de dades interna de CCAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc., vinculades als objectius de l’entitat.
 • Coordinació amb l’equip dels Programes Complementaris així com participació en reunions d’àrea i de casos.
 • Participar en les activitats que es desenvolupin dins de l’entitat.
 • Assistir a formacions que s’imparteixi a nivell intern i extern.

Requisits

 • Grau en treball social.
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural.
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Es valorarà

 • Formació en Gènere.
 • Haver format part de CCAR com a persona atesa, treballador/a o voluntari/a.
 • Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

Condicions

 • Contracte fix discontinu Jornada completa.
 • Incorporació immediata.
 • Lloc de treball a Barcelona.
 • Informació requerida.
 • Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència: TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ ATENCIÓ A LES PERSONES BARCELONA
 • El termini de presentació de candidatures finalitza el 21/06/23.
 • Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.
Skip to content