Tècnic/a d’inserció sociolaboral

Fundació Privada Bayt al-Thaqafa

Fins el 16/02/2024


SALARI: Entre 16.000€ i 17.000€ bruts anuals x 25 h/s.

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà a l’equip de l’àrea laboral per desenvolupar  projecte de gestió del coneixement vinculats a itineraris d’acompanyament a persones en processos de formació a través de microcredencials i/o en procés de  regularització per arrelament per formació.

La Fundació Bay al-Thaqafa està compromesa amb la diversitat i la igualtat d’oportunitats. Per garantir una millor representativitat dins de l’entitat, es valoraran positivament les candidatures de perfils infrarepresentats.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • Integrar un grup motor per l’elaboració de metodologia a aplicar als projectes pilots de formació i arrelament formatiu, desenvolupar eines de recollida d’informació i establir procediments d’acompanyament a les persones en processos formatius i/o d’arrelament.
 • Participar en processos de recollida de informació (enquestes, grups de discussió, entrevistes) amb agents formatius i empresarials els qual permetran el disseny  i continguts de les formacions per l’obtenció de  microcredencials.
 • Captar, seleccionar, acollir i acompanyar a les persones al llarg de tot el procés formatiu no formal per l’obtenció de microcredencials.
 • Participar en els processos d’anàlisi, valoració i generació de coneixement en relació als itineraris formatius i/o de  regularització per arrelament formatiu.
 • Participar de reunions de coordinació amb altres entitats i agents involucrats al projecte.
 • Realitzar registre de dades, informes de seguiment, memòries  de justificacions tècnica.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Titulació en Psicologia, treball social, educació social o similar.
 • Experiència tècnica demostrable de dos anys mínim en gestió de projectes de formació ocupacional.
 • Experiència en immigració, especialment en l’acompanyament a persones en processos de regularització per obtenció de residència temporal per circumstàncies excepcionals.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.
 • Flexibilitat i mobilitat.
 • Habilitats de treball en Equip.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Orientació a la qualitat.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica.

Valorable:

 • Formació específica en orientació i inserció professional (300h)
 • Certificat de professionalitat “Docència de formació per l’ocupació”.
 • Experiència tècnica en processos d’inserció al sector de treball de la llar i les cures.

Condicions laborals

 • Contractació: Indefinida
 • Distribució horària: jornada parcial de 25 hores /setmana. Horari de matins i tardes amb possibilitats d’ampliació per necessitats de suport a altres projectes d’inserció laboral.
 • Incorporació:  1 de març de 2024.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV: 16 de febrer de 2024
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Tècnic/a d’inserció sociolaboral”.

 

Skip to content