TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL TERRASSA

Prohabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 11/11/2022


SALARI:

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Seleccionem un/a professional per desenvolupar les funcions d’inserció per  famílies en situació d’exclusió residencial que utilitzen recursos  habitacionals de suport educatiu i d’habitatge social.

QUINES TASQUES FARÀS?

Funcions:

 • Intermediació laboral :
 • Coneixements del mercat de treball: entorn econòmic, empresarial…
 • Prospecció d’empreses i tècniques de relació amb clients.
 • Recerca de noves ocupacions i sectors laborals.
 • Establiment de vincles i col·laboracions amb empreses diana.
 • Gestió d’ofertes de treball: aparellament, seguiment, manteniment…
 • Suport a tècniques de recerca de feina.
 • Acompanyament a famílies(itineraris inserció, circuits d’orientació-inserció o similars):
 • Acompanyament tutorial per competències. Sessions individuals i grupals.
 • Docència (mòduls formatius: competències instrumentals).
 • Sistematització de dades, registre i avaluació.
 • Gestió administrativa i tècnica de projectes socials:
 • Elaboració d’informes.
 • Gestió de documentació oficial de projectes.
 • Memòries.

REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA:

 • Formació reglada en ciències socials: – Educació social, Ciències del treball, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o Ciències polítiques i de l’administració. – Relacions laborals, Educació Social o Treball Social o Magisteri.
 • Formació complementària: – Formació en metodologies d’orientació i inserció laboral.

 • Es valorarà: – Formació de formadors/es. –  Formació en enfocament de gènere. – Coneixement aplicatiu GIA – Galileu. –  Coneixement i aplicació del model de competències. – Treball amb col·lectiu de dones i/o grups vulnerables.

CONDICIONS DE TREBALL:

 • Jornada Parcial 19,25 h.
 • De dilluns a divendres de 10 a 14 h.
 • Categoria: Diplomat, Conveni Acció Social a Catalunya.
 • Lloc de Treball: Terrassa.
 • Contracte de Substitució amb possibilitats de continuïtat.

COMPETÈNCIES:

 • Compromís, Transparència i confidencialitat.
 • Relacions interpersonals.
 • Comunicació.
 • Dinamització de grups i persones.
 • Adaptabilitat i flexibilitat.
 • Iniciativa.
 • Treball en equip.

Vols formar part del nostre equip? Treballa amb nosaltres i suma’t a aquest projecte tan engrescador!

Enviar CV’s a cv@prohabitatge.org amb la Referència: T.I.L. fins el 11/11/22

Skip to content