Tècnic/a d’inclusió per al servei d’intervenció social (mitja jornada) – delegació de Catalunya

CEAR

Fins el 21/08/2023


SALARI: Segons taules salarials i Conveni de CEAR.

Objectius del lloc

Donar suport al desenvolupament de l’estratègia i de les línies d’actuació de l’Àrea d’Inclusió, a través de la gestió de projectes d’intervenció, per tal de potenciar l’autonomia, la dignitat i el benestar de les persones sol·licitants de protecció internacional, en dependència directa del/de la Responsable d’Inclusió per al Servei Social.

Funcions principals

 • Identificar, formular, executar, fer seguiment i justificació de projectes de l’àrea, aportant propostes de millora i innovació, en suport a la coordinació estatal de l’àrea.
 • Donar suport a la coordinació de l’àrea d’Inclusió en l’organització, la validació, la justificació i l’aplicació de sistemes de qualitat i d’avaluació permanent de l’acció professional i investigadora, dirigits a la reorientació de la praxi, així com a un perfeccionament continu dels models de intervenció.
 • Realitzar seguiment, revisió de sol·licituds i informes socials, i del procés tècnic de gestió d’ajudes econòmiques de l’àrea d’inclusió.
 • Elaborar memòries, informes estadístics, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió de l’àrea.
 • Elaborar materials formatius i de suport metodològic per als equips dInclusió.
 • Donar suport als equips tècnics en delegació per al desenvolupament d’Itineraris integrals d’Inclusió i específics d’Intervenció Social, així com la supervisió de casos de l’àrea.
 • Donar suport a l’activitat de recerca i estudis de l’àrea en matèria d’ocupació, formació, ELE, psicològica i d’intervenció social.
 • Donar suport a la participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc., vincula els objectius de l’entitat de promoció eficaç d’enllaços entre individus, unitats familiars i organitzacions.

Requisits

Formació

 • Titulació universitària en Treball Social.
 • Informàtica: coneixement de programes estadístics, maneig de bases de dades i paquet Office.
 • Idioma: Anglès.

Experiència:

 • Experiència mínima de dos anys a Intervenció social, desenvolupament i implementació d’Itineraris individualitzats d’inclusió social, preferentment a col·lectius en risc d’exclusió i persones refugiades/migrants.
 • Experiència en gestió i tramitació d’ajuts econòmics a persones en situació de dificultat social.
 • Experiència demostrable en cicle de gestió de projectes sobre la base del marc lògic, formulació, gestió i justificació de projectes.
 • Experiència en gestió de projectes i/o programes.

Capacitats professionals

 • Compromís.
 • Treball en equip.
 • Planificació i organització.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat de negociació i mediació.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.

Es valorarà:

 • Haver format part de CEAR, en qualitat de voluntari/ària o treballador/a.
 • Col·legiació.
 • Experiència al Tercer Sector.
 • Formació específica en Igualtat de Gènere.
 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Coneixements de francès C1.

S’ofereix:

 • Jornada parcial de dilluns a divendres al matí.
 • Contracte indefinit.
 • Vacances: 25 dies + 5 dies d’AAPP.
 • Lloc de treball: Reus.
Skip to content