Tècnic/a d’inclusió i atenció a empreses

ACAPPS

Enviar CV a aliances@acapps.org

Fins el 24/05/2024


SALARI: 21.000€ bruts anuals x 12 pagues.

ACAPPS (Associació Catalana per a la Promoció de les Persones amb Sordesa) som una entitat sense ànim de lucre amb més de 30 anys de trajectòria que representem i defensem els interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies.

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL LLOC DE FEINA I FUNCIONS

Fa prospecció comercial. Identifica oportunitats per promoure la cartera de serveis de l’entitat entre les empreses i establir aliances comercials que recolzin aquesta missió. Com?

 • Mitjançant la implementació, seguiment i avaluació del protocol d’acostament a l’empresa.
 • Elaborant i executant estratègies de captació de fons dirigides a les empreses.
 • Desenvolupant propostes a mida per les empreses client.
 • Intermediant entre possibles ofertes i candidatures.
 • Mantenint i ampliant la cartera de clients.

Col·labora amb les diferents àrees de l’entitat. Treballa estretament amb altres àrees per integrar la perspectiva d’inclusió en tots els projectes de l’entitat.
Contribueix en l’elaboració d’informes, memòries, protocols i registres.

POSICIÓ EN L’ORGANIGRAMA

 • Treballa en estreta col·laboració amb les persones que integren l’Àrea d’Aliances, Participació i Voluntariat, però també amb les altres àrees de l’entitat ja que les seves funcions tenen per objectiu garantir la inclusió i la participació a la comunitat de les persones amb sordesa a través de la promoció de relacions i aliances amb empreses, entitats i organitzacions. La figura responsable directe és la Coordinadora de l’àrea.

REQUERIMENTS COMPETENCIALS BÀSICS I TÈCNICS

 • Habilitat en assessorament, sensibilització i inclusió. Desenvolupa projectes dissenyats per promoure la inclusió de persones amb discapacitat auditiva a les organitzacions identificant les dificultats i aportant solucions.
 • Habilitat comercials. Identificar oportunitats de negociació estableix aliances exitoses per promoure la inclusió a les organitzacions.
 • Coneixement de legislació laboral. Coneix les lleis i polítiques relacionades amb la inclusió laboral.
 • Capacitat d’avaluació de resultats. Avalua l’impacte dels programes d’inclusió i fer els ajustos necessaris per millorar-ne els resultats.
 • Nivell alt de català i castellà. Realitza informes i memòries.

REQUERIMENTS COMPETENCIALS TRANSVERSALS

 • Habilitats de comunicació. Es comunica eficaçment amb empreses, treballadors i altres parts interessades per promoure la inclusió laboral i fomentar la col·laboració entre els diferents actors.
 • Treball en equip. Te habilitat i disposició per col·laborar amb altres persones en l’obtenció d’un objectiu comú.
 • Adaptabilitat. Cerca i aplica respostes àgils i eficaces davant situacions canviants, integrant el canvi de manera positiva i constructiva.

CONDICIONS DE L’OFERTA

 • Contracte: Indefinit (amb període de prova)
 • Conveni de referència: Associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats.
 • Horari: 35 h/setmanals. Una tarda a la setmana fins les 18h.
 • Lloc: El lloc de feina es realitza al barri de Gràcia de Barcelona.
 • Recursos a disposició: Pla de Formació anual i Pla d’acollida a l’entitat.

Si estàs interessat/da en l’oferta, envia el teu currículum i escrit de motivació a aliances@acapps.org abans del 24 de maig

Skip to content