Tècnic/a del patrimoni immobiliari

Associació ProHabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 07/05/2023


SALARI: 24.000€- 28.000€ anuals per jornada complerta.

FORMACIÓ REQUERIDA

Llicenciatura o Grau en ciències socials: Ciències empresarials, Dret , Economia. Cicle superior en Administració, Grau d’edificació i obra civil, Grau en Estudis Immobiliaris, arquitectura.

ENTITAT
ProHabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

FUNCIONS I TASQUES

 • Responsable tècnic de la captació d’habitatge, documentació relacionada amb l’adquisició de l’habitatge. Manteniment del l’habitatge i el seu equipament, assegurances i subministrament.
 • Gestió documentació per a l’ús de l’habitatge, seguiment d’entrada i l’estada de les famílies i seves aportacions Gestió i intermediació de les relaciones amb els propietaris de l’habitatge Intermediació i seguiment de les comunitats de propietaris.
 • Captació i adquisició d’habitatges:
  – Recerca activa d’habitatge.
  – Visita als habitatges i valoració del seu estat per a la seva cessió d’ús.
  – Recepció i gestió de la documentació per l’adquisició de l’habitatge.
  – Coordinació amb els/es propietaris/es i venedors
  – Control i seguiment dels acords de cessió d’habitatge a favor de l’entitat.
 • Manteniment de l’habitatge i el seu equipament:
  – Seguiment de l’estat de l’habitat per al seu ús.
  – Gestió de les obres d’adequació, manteniments.
  – Coordinar les visites tècniques de valoració als habitatges. Coordinar les obres d’adequació i rehabilitació dels habitatges.
  – Controlar documentació relativa a l’habitabilitat dels habitatges y gestionar-la.
  – Identificar i dur a terme les actuacions de manteniment necessàries per conservar els habitatges en condicions d’habitabilitat.
  – Coordinar les mesures de protecció dels habitatges buits per evitar les ocupacions.
  – Concertar i controlar les assegurances dels habitatges.
 • Control i Gestió de l’ús de l’habitatge:
  – Emetre i controlar els documents contractuals d’habitatges i la documentació complementària.
  – Controlar la vigència dels contractes dels habitatges gestionats.
  – Fer control dels procediments judicials si existeixen i les mesures de desocupació iniciades.
  – Concertar i controlar les assegurances dels habitatges. Assegurar el compliment tributari dels contractes i el dipòsit de les fiances. Dur a terme la interlocució amb les persones propietàries durant la vigència dels contractes.
  – Gestionar les altes, baixes i canvis de nom dels subministraments.
  – Gestionar i controlar els cobraments a les aportacions a l’habitatge i activar mesures de suport en cas d’impagaments d’aportacions i/o subministres.
  – Controlar el bon ús de l’habitatge, promocionar iniciatives per a garantir el bon ús i manteniment de l’habitatge.
  – Coordinar-se amb l’equip d’acompanyament a les Families pel compliment de les responsabilitats contractuals.
 • Control i gestió de les relacions amb les comunitats de propietaris i l’entorn:
  – Seguiment de les reunions amb les comunitats de propietaris.
  – Gestió de les incidències amb les comunitats de propietaris.
  – Seguiment del pagament de les quotes i aportacions a l es comunitat de propietaris.
  – Mediació dels conflictes.

REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA

Es valorarà:

Específiques:

▪ Experiència prèvia en la gestió d’habitatges.
▪ Coneixement i pràctica de la legislació d’Arrendaments Urbans i cessió de l’habitatge.
▪ Coneixement de TAAF o altres aplicacions d’administració de finques.
▪ Coordinació equips pluridisciplinaris.
▪ Domini d’eines informàtiques: paquet office, Excel, bases de dades, anàlisi de dades.
▪ Es valorarà experiència en Intervenció amb persones en situació de exclusió social i/o residencial.
▪ Es valorarà experiència en mediació i/o resolució de conflictes.

Instrumentals:

▪ Ofimàtica (Word, Excel, Accés).
▪ Català parlat i escrit.
▪ Carnet de conduir B1

Transversals:

▪ Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
▪ Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
▪ Gestió de l’estrès i la frustració.
▪ Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
▪ Negociació, comunicació i relació interpersonal.
▪ Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

CONDICIONS LABORALS

 • JORNADA I HORARI : Jornada Completa 38,5h – de DL a dj 9-18:00h DV 9—15:00h.
 • LLOC DE TREBALL: lloc de treball Barcelona i Terrassa.
 • CANDIDATURA
  Tramesa de CV fins el 7/05/2023 a les adreces electròniques: cv@prohabitatge.org – Ref. ADMINISTRACIÓ
Skip to content