Tècnic/a de terrenys acampada

Acció Escolta de Catalunya

Respondre el formulari

Fins el 19/09/2023


SALARI: Sou base segons Conveni del Lleure Socioeducatiu de Catalunya (categoria II – Coordinador/a de projectes pedagògics i de lleure; aproximadament 629,03€ bruts/mes amb catorze pagues).

Acció Escolta de Catalunya és una federació d’entitats escoltes (el seus agrupaments, socis de la federació). Actua, per tant, en el camp de l’associacionisme educatiu infantil i juvenil, i tracta d’impulsar la transformació social tant donant suport a la intensa activitat de base de les seves entitats federades com coordinant i portant a terme projecte al si de la federació.

Acció Escolta de Catalunya és una entitat impulsada i dirigida per persones compromeses que, voluntàriament, inverteixen el seu temps en la missió i la visió associativa. La federació compta amb una Oficina Tècnica des de la que el personal laboral dona suport a aquests voluntaris en tasques administratives, financeres, de planificació i de suport, que ajudin a desenvolupar les línies i projectes aprovats pels òrgans i responsables polítics associatius i faciliten l’acció quotidiana de la federació i els seus agrupaments escoltes.

Acció Escolta de Catalunya busca una persona per cobrir la plaça de tècnic/a de terrenys d’acampada.

PERFIL I TASQUES

La responsabilitat del o la Tècnic/a de Terrenys d’Acampada rau en la recerca i gestió dels terrenys d’acampada dels que disposa l’entitat, amb la tramitació de la documentació pertinent, així com la gestió i realització del pla d’expansió de terrenys.

En aquest sentit, Acció Escolta de Catalunya busca una persona amb:

• Habilitats interpersonals, capaç de relacionar-se amb els altres i de treballar en equip.
• Desenvolupament de projectes pels terrenys d’acampada, pensar, elaborar, executar i avaluar iniciatives i accions relacionades amb les millores dels terrenys d’acampada.
• Fort compromís, interès per un projecte de transformació social i capacitat per al treball orientat a resultats.

Algunes de les tasques incloses dins les responsabilitats de Tècnic/a de Terrenys d’acampada són:

• Suport en la gestió administrativa i burocràtica de l’entitat. Col·laboració amb les tasques bàsiques de l’oficina i de l’associació.
• Suport als àmbits associatius i agrupaments escoltes de l’entitat.
• Gestió de reserves de terrenys d’acampada. Coordinació amb els grups usuaris i propietaris, seguiment de pagaments, elaboració de normativa, etc.
• Gestió administrativa dels terrenys: permisos i tràmits necessaris per a les reserves realitzades, contractació manteniment i revisions periòdiques, relació amb la Direcció General de Joventut.
• Recerca i millora de terrenys: preparació d’informes i acords per a propietaris i municipis afectats, realització de visites i millores, gestió d’ajuts, compra de material, etc.
• Coordinació amb l’Àmbit de Gestió pel que fa als aspectes legals i econòmics dels terrenys.

REQUISITS

Les persones candidates a la plaça han de comptar amb les següents característiques:

• Edat entre 21 i 30 anys.
• Coneixement del moviment associatiu juvenil.
• Nocions de bricolatge i pionerisme per impulsar la comissió de terrenys d’Acció Escolta de Catalunya.
• Excel·lent nivell de català i castellà oral i escrit, amb elevada capacitat de redacció i síntesi.
• Domini d’eines ofimàtiques a nivell usuari (processadors de text, gestors de correu, full de càlcul).
• Disponibilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats del projecte.
• Carnet de conduir B1 i disponibilitat de vehicle propi.

ES VALORARÀ

Són punts forts en el perfil de les persones candidates, les següents característiques:

• Estudis superiors en l’àmbit de les ciències humanes i socials, el medi ambient.
• Ser o haver estat membre d’una entitat d’associacionisme educatiu com a cap o monitor/a.
• Formar part d’un agrupament d’Acció Escolta de Catalunya o de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) i tenir un ampli coneixement del moviment escolta, els seus objectius i la seva metodologia.
• Experiència prèvia treballant per a una entitat del moviment associatiu.
• Experiència prèvia treballant en la gestió i impuls de projectes i/o en el camp de la planificació educativa.
• Altres estudis o formació relacionada amb les característiques de la plaça.
• Títol de Director/a d’activitats d’educació en el lleure.

S’OFEREIX

La persona seleccionada comptarà amb les següents condicions contractuals:

• Contracte indefinit de 15 hores setmanals.
• Incorporació a mitjans d’octubre 2023.

PROCÉS DE SELECCIÓ

  • Les persones interessades en optar a la plaça de TÈCNIC/A DE TERRENYS D’ACAMPADA d’Acció Escolta han de fer arribar un currículum vitae al correu secretariageneral@accioescolta.cat indicant com a referència: “SELECCIÓ TÈCNIC/A DE TERRENYS D’ACAMPADA” fins el proper 19 de setembre de 2023.
Skip to content