Tècnic/a de Subvencions

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIO PRIVADA

Fins el 19/02/2024


SALARI: 21.000 € bruts/anuals.

1.DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència del responsable de la unitat de Subvencions, el/la candidat/a s’incorporarà a l’equip i desenvoluparà les següents Funcions:

 • Gestió del procediment administratiu i econòmic de sol·licitud i justificació de subvencions, autonòmiques i estatals.
 • Mantenir contacte amb els diversos finançadors per a realitzar les gestions econòmiques i administratives pertinents.
 • Elaborar, en coordinació amb els diversos responsables tècnics, els pressupostos detallats dels projectes. Realitzar un seguiment pressupostari de les despeses dels mateixos.
 • Elaborar les justificacions econòmiques dels projectes, ajustant-se a normatives exigents, com ara la del Fons Social Europeu. Atendre els requeriments i les auditories econòmiques que es requereixin.
 • En coordinació amb la unitat de personal, portar un control de les imputacions dels costos salarials del personal d’estructura i d’inserció dels diferents projectes subvencionats.

2.REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació:

 • Estudis en comptabilitat, finances, administració o economia.
 • Domini dels conceptes comptables i financers.
 • Domini de fulls de càlcul (Excel) a nivell avançat, amb capacitat de construir fórmules o filtrar dades.

Experiència mínima: Experiència mínima de 2 anys en la gestió econòmica de projectes socials, amb finançament públic o privat o en l’àmbit de comptabilitat o control de costos.

Formació complementària: Es valoraran coneixements de programes de comptabilitat i gestió de personal.

Competències:

 • Interès en la temàtica social i sensibilitat social.
 • Bona gestió del temps i per l’acompliment de terminis.
 • Capacitat d’adaptació per entendre les diferents àrees de Formació i Treball.
 • Vocació de servei cap a les altres àrees.

Altres: Alt nivell de català i castellà.

3.CONDICIONS DEL LLOC

 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: 40h/setmana.
 • Horari: Flexible.
 • Incorporació: Immediata.
Skip to content