Tècnic/a de selecció – Centre Especial de Treball

Pere Claver Grup

Fins el 16/02/2024


SALARI: 1.295,08€ bruts mensuals x 14 pagaments (18.131,19€ bruts/anuals).

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre, amb compromís social i vocació de servei públic.
Acompanyem les persones que viuen una situació de vulnerabilitat, des del vincle emocional i amb vocació comunitària, en els àmbits de la salut mental, serveis socials, drets i suports, inclusió laboral i especialitats de salut.

Som un equip de més de 800 professionals que oferim 30 serveis a través de 23 centres de treball ubicats en els municipis de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Badia del Vallès. A més, promovem la formació contínua i la investigació des d’una perspectiva interdisciplinària a través de l’Institut de Docència, Recerca i Innovació (IDRI), el nostre hub de difusió del coneixement, debat i reflexió.

Som un Grup conscient, responsable i sostenible però, sobretot, amb capacitat per continuar prestant serveis de qualitat. Un grup que continua avançant per esdevenir un referent en l’abordatge integral, comunitari i d’alta especialització en salut mental i discapacitat intel·lectual.

Cerquem un/a Tècnic/a de selecció per l’Equip Multidisciplinar de Suport a Santa Coloma de Gramenet.

L’Equip Multidisciplinari de Suport ofereix l’acompanyament psicosocial i de suport en el lloc de treball a les persones que treballen en el Centre Especial de Treball de la nostra organització, on es desenvolupen activitats productives remunerades. D’aquesta manera es fomenta l’autonomia personal i professional de la persona amb discapacitat i/o diagnòstic de salut mental i la seva inclusió laboral i comunitària.

Les principals funcions a realitzar són:

En l’àmbit específic:

 • Gestionar processos de selecció i acollida per donar resposta a les ofertes de treball e es generin al Centre Especial de Treball per a professionals amb certificat de discapacitat i/o diagnòstic de salut mental.
 • Conèixer i coordinar-se amb la xarxa i els recursos d’ocupació que intervenen en els processos de selecció, així com fer recerca de nous recursos a fi de garantir les necessitats dels serveis dins del termini establert.
 • Avaluar per competències en el procés de selecció i reclutament, així com garantir la fiabilitat de les dades, elaborar els informes i donar feedback.
 • Coordinar-se amb l’equip i amb les altres àrees de l’organització que participin en els processos de selecció.
 • Avaluar periòdicament i fer seguiment d’indicadors per la millora continua.

En l’àmbit general:

 • Complir la normativa de protecció de dades, prevenció de riscos, qualitat i perspectiva de gènere, així com qualsevol altre requisit o normativa vigent que afecti al servei.
 • Conèixer i complir els requisits establerts pel sistema de gestió de qualitat i medi ambient definits en el Manual de gestió de l’organització i el document de Recomanacions mediambientals o altres documents anàlegs.
 • Dur a terme totes aquelles tasques que es requereixi, d’acord amb les funcions i competències pròpies d’aquest lloc.

T’oferim:

 • Treballaràs en un centre referent a Catalunya.
 • Formaràs part d’un equip professional amb vocació per a l’atenció a les persones i podràs acompanyar-los en el seu desenvolupament personal i professional.

Requisits:

 • Imprescindible disposar de grau universitari o equivalent en Psicologia.
 • Experiència mínima d’un any en orientació laboral o reclutament de persones amb discapacitat i/o diagnòstic de salut mental.

Competències organitzacionals:

 • Orientació a persones usuàries.
 • Comunicació i impacte.
 • Treball en equip.
 • Orientació a resultats.
 • Autocontrol.
 • Adaptació al canvi/flexibilitat.
 • Aprenentatge continu.
 • Compromís amb l’organització.
 • Desenvolupament de persones.
 • Orientació estratègica.

Altres requisits:

 • Imprescindible català i castellà nivell alt.
 • Imprescindible carnet de conduir B1 i vehicle propi.
 • Imprescindible nivell mig-avançat de paquet Office (Excel, Accés, etc.).
 • Valorable formació en mediació i resolució de conflictes, atenció centrada a la persona, ètica i drets.
 • Valorable formació en avaluació per competències.
 • Valorable disposar del certificat ACTIC nivell mig o avançat.
 • Valorable disposar de certificat de discapacitat.

Condicions laborals:

 • Incorporació: Immediata.
 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: Parcial, 30h setmanals.
 • Horari: De dilluns a divendres de 8h a 14h (o a convenir amb la responsable i la persona seleccionada).
 • Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.

Beneficis socials:

 • 30 dies vacances naturals, més 12-15 dies de permís especial per conveni.
 • Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.)
 • Formació contínua.
Skip to content