Tècnic/a de seguiment de registre i explotació de dades – dispositiu emergència crisi de les Canàries. Lloret de mar

Accem

Fins el 03/11/2023


SALARI: Segons conveni.

Funcions  a desenvolupar:

 • Formació i acompanyament als equips tècnics en l’ús d’aplicacions informàtiques d’Accem i/o altres eines de registre.
 • Seguiment del correcte registre de dades personals i d’activitat amb les persones ateses al centre.
 • Gestió d’incidències en l’ús de les aplicacions, en coordinació amb l’equip d’acollida i sistemes d’avaluació a la seu social.
 • Explotació, depuració i modelització de dades a Excel.
 • Suport a l’elaboració de documents i informes estadístics.
 • Report d’informació al Responsable de centre, a l’equip de Seu Social i/o altres organismes.

Lloc: Lloret de Mar.

Titulació: CFGS o FP II.

Requisits:

 • Nivell avançat d’Excel.
 • Habilitats per a l’ús d’aplicacions web de registre de dades.
 • Habilitats en la gestió del temps i l’organització de tasques. Responsable pel compliment de terminis establerts.
 • Capacitat resolutiva, iniciativa i habilitats per al treball en equip.
 • Motivació per al treball a l’àmbit social.
 • Valorable, experiència prèvia al tercer sector.

Oferim: Contracte eventual fins el 31/12/2023.

Categoria professional: Grup professional 2

Skip to content