Tècnic/a de prospecció

Fundació CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 03/02/2024


SALARI: 25.638 € bruts anuals aproximats.

FUNCIONS:

 • Anàlisi de les tendències del mercat laboral, identificant els sectors d’activitat en l’àmbit territorial del territori d’actuació.
 • Realització d’accions d’apropament, comunicació i coordinació amb empreses i centres de formació.
 • Realització d’activitats de prospecció d’empreses i recursos formatius, per tal de detectar necessitats i/o llocs de treball vacants i afavorir l’aflorament de altres possibles vies de col·laboració.
 • Assessorament sobre polítiques de contractació de persones en risc d’exclusió i promoció de la RSE.
 • Gestió d’ofertes laborals i coordinació de pràctiques i visites a l’entorn productiu
 • Coordinació amb l’equip de professionals de l’Àrea d’Inserció Laboral de l’entitat.
 • Realització, si s’escau, d’accions individuals i/o grupals per a la  millora de l’ocupabilitat de les persones participants del programa

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2024.
 • JORNADA ANUAL: 1.720 hores.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Titulació universitària oficial de grau o equivalent, en l’àmbit empresarial, social o educatiu.
 • Es valorarà formació complementària en prospecció, inserció laboral i/o RRHH.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència en prospecció (com a mínim de 2 anys en els darrers 5 anys).

LLENGÜES: Castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Aplicacions Microsoft Office. Es valorarà coneixement del programa Galileu i GIA.

Caldrà aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS) actualitzada.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…)

 • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
 • CÀRREC: Gerent

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 001/2024FCHMSM

S’acceptaran currículums fins el dia 3 de febrer de 2024.

Skip to content