Tècnic/a de Projectes en dependència de Direcció Tècnica

Casal dels Infants

Fins el 09/01/2023


SALARI: 1.835,98 € bruts mensuals per 12 pagues.

Formació

 • Titulació universitària acabada d’estudis de pedagogia, sociologia, educació social o altres afins.

Competències

 • Domini de l’enfocament del Marc Lògic i capacitat per definir objectius, resultats i sistemes d’indicadors.
 • Capacitat per analitzar, tractar i estructurar informació.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Autonomia i responsabilitat.
 • Capacitat relacional, de comunicació i de coordinació amb diferents departaments.
 • Capacitat per gestionar, analitzar i estructurar grans volums d’informació.
 • Compromís institucional.
 • Discreció, motivació, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat.

Experiència i Requeriments

 • Domini Paquet Office i entorn digital.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Experiència demostrable en funcions similars a les descrites, preferentment en Organitzacions No Lucratives.
 • Experiència en el disseny i avaluació de projectes i sistemes d’indicadors.
 • Es valorarà formació i/o experiència en sistemes de gestió de la Qualitat.

Feina

 • Suport a la Direcció Tècnica en l’elaboració de materials de disseny, seguiment i avaluació dels serveis i projectes; i desenvolupament d’accions d’anàlisi i millora del funcionament de l’entitat (plans anuals, desplegament per barris i unificació d’informació).
 • Elaborar i millorar procediments i eines per a l’organització interna de l’entitat; i materials de suport per a reunions i actes diversos.
 • Gestió de dades internes i externes (preparació de plantilles excel, recopilació i extracció de dades, correlació amb els diferents indicadors operatius, elaboració d’informes dels resultats i traspàs de la informació).
 • Formació, gestió de les incidències i acompanyament als equips de l’organització en l’aplicatiu intern, bases de dades i eines de registre.
 • Elaboració i actualització de manuals d’ús, de tutorials i de guies de recursos dels diferents territoris del Casal dels Infants.
 • Coordinació de l’equip de treball, amb el voluntariat i seguiment d’alumnat en pràctiques del propi departament.
 • Altres tasques específiques de suport organitzatiu.

HORARI 40h setmanals de dilluns a divendres.

CONTRACTE previst per un any de durada amb altes possibilitat de continuïtat.

INCORPORACIÓ Gener 2023.

ALTRES

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents d’abusos sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
 • Només es donarà resposta a les persones candidates entrevistades.

Enviar el currículum abans del 9/01/2023 en document adjunt en format pdf amb la referència 2212TQR a l´assumpte a rh005@casaldelsinfants.org.

Skip to content