Tècnic/a de projectes de l’observatori de les finances ètiques

FETS - Finançament Ètic i Solidari

Enviar CV a laboral@fets.org

Fins el 23/10/2023


SALARI: 24.300€ bruts anuals x 14 pagues. Categoria tècnic/a.

FETS-Finançament Ètic i Solidari és una organització de segon nivell formada per 33 entitats del món de les finances ètiques, l’economia social i solidària, l’educació, la solidaritat internacional i l’acció social que, des de l’any 1999, promou les finances ètiques.

Les principals línies d’actuació de FETS són l’educació, la formació i la divulgació de les finances ètiques i solidàries, així com l’anàlisi i l’impuls d’eines per potenciar les finances i les assegurances ètiques a través de l’Observatori.

L’Observatori és l’espai de FETS focalitzat en la recerca aplicada, la formació i la incidència en favor de les finances ètiques.  Actualment, els principals projectes de l’Observatori són: el Baròmetre anual, les recerques aplicades publicades com a Papers al web de l’Observatori, i l’impuls del Segell EthSi i l’Escàner de les finances ètiques.

Estem buscant una persona per incorporar-se a l’equip de FETS com a tècnica dels projectes de l’Observatori de les finances ètiques.

FUNCIONS

 • Identificació de nous projectes i col·laboracions a nivell nacional, estatal i internacional, per tal de continuar impulsant l’Observatori.
 • Formulació, seguiment, execució, justificació (informes) i avaluació (en coordinació amb consultora externa, segons el projecte) dels projectes subvencionats vinculats a la formació, la incidència i la recerca aplicada.
 • Coordinació amb les entitats col·laboradores i agrupades i amb les empreses proveïdores de totes les activitats dels projectes.
 • Representació de FETS en espais, xarxes i esdeveniments vinculats als projectes de l’Observatori.
 • Coordinació de les activitats de formació, en col·laboració amb la persona tècnica d’educació de FETS.
 • Realització de xerrades divulgatives i formacions en finances ètiques.

REQUISITS

 • Formació universitària superior en ciències social o afins o experiència equivalent.
 • Experiència mínima demostrable d’almenys 3 anys en projectes de formació, recerca aplicada i/o campanyes d’incidència en àmbits vinculats a l’economia social i solidària i la justícia econòmica.
 • Coneixement i compromís amb l’economia social i solidària i la Justícia Global.
 • Molt bona expressió escrita en català i castellà.
 • Coneixements d’anglès: mínim nivell B2.

ES VALORARÀ

 • Especialització/Formació/Coneixements en l’àmbit econòmic.
 • Capacitat de treball en xarxa i en equip.
 • Experiència de treball amb l’àmbit de l’educació transformadora per a la justícia global.
 • Implicació activa a campanyes, xarxes i moviments socials.
 • Proactivitat i polivalència, amb capacitat analítica i de resolució de problemes, empatia i capacitat comunicativa.

OFERIM

 • Contracte indefinit amb 4 mesos de prova.
 • 30 hores setmanals, amb un model de treball híbrid (presencial i virtual), a acordar segons necessitats i disponibilitats.
 • Incorporació prevista: novembre de 2023

Enviar currículum i carta de motivació a laboral@fets.org abans del 23 d’octubre.

Contactarem amb les candidates pre-seleccionades per fer una entrevista.

Skip to content