Tècnic/a de projectes de la direcció tècnica i de promoció de projectes entitat

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT

Respondre el formulari

Fins el 14/06/2024


SALARI: 30.565,56€ bruts anuals.

Principals funcions i responsabilitats del lloc:

 • Disseny, formulació, redacció i presentació de projectes (nous o de continuïtat) dàmbit social a convocatòries públiques i privades.
 • Elaboració i revisió dinformes tècnics (memòries dactivitat…).
 • Contribuir a la implantació inicial dels projectes que es posin en marxa, així com a la implantació i el control de les polítiques de qualitat (establir protocols, procediments, registres…).
 • Participar en lavaluació (processos i resultats) dels projectes en marxa de lentitat.
 • Suport per a la gestió d’incidències i la presentació, seguiment i justificació de projectes (edició de documents, format, cerca d’informació, gràfics i imatges…).
 • Qualsevol altra tasca d’acord amb la categoria professional que li encomane el responsable.

Formació i experiència REQUERIDA:

 • Titulació universitària a Ciències Socials o de la Salut.
 • Experiència professional mínima de 2 anys en redacció i gestió de projectes dàmbit social, salut o de cooperació.
 • Formació especialitzada en algun dels àmbits datenció de lentitat (violència de gènere, infància en protecció, drogodependències i addiccions, entre altres,) i disponibilitat per ampliar la formació en aquests camps.
 • Coneixement de l’enfocament del marc lògic (EML) i cicle de projecte.
 • Castellà i català.
 • Domini demostrable de ferramentes informàtiques de gestió, de treball compartit i Internet avançat.

Requisits VALORABLES:

 • Coneixement en avaluació de projectes, aplicació de tècniques qualitatives i quantitatives i de metodologia científica.
 • Coneixement elevat d’altres idiomes (anglès, preferentment o francès).
 • Nivell avançat de programari d’anàlisi estadística (SPSS, STATA…) i de dades qualitatives (Atlas.ti…).
 • Domini de programari de disseny i maquetació (Photoshop, InDesign…).

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball:

 • Fiabilitat tècnica.
 • Alta orientació a terminis i resultats.
 • Bon nivell de redacció i capacitat analítica.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Alt nivell resolutiu.
 • Alta capacitat dorganització i autonomia.
 • Proactivitat.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
Skip to content