Tècnic/a de projectes d’Accessibilitat

Federació ACAPPS

Fins el 07/04/2024


SALARI: 21.000€ bruts anuals.

Oferta Laboral: Tècnic/a de projectes d’accessibilitat

La Federació ACAPPS de Famílies i Persones amb Sordesa busca una persona per fer de Tècnica de projectes d’accessibilitat de l’entitat en dependència de la Coordinació Tècnica de l’entitat.

Descripció General del lloc de treball i funcions

 • Formula projectes segons els requisits de les diferents administracions públiques catalanes.
 • Executa els projectes, tot documentant el procés per garantir-ne la seva avaluació.
 • Elabora les memòries narratives de justificació dels projectes segons els requisits de les administracions públiques.
 • Es coordina amb l’equip de projectes i amb les entitats de la Federació per poder aprofitar totes les oportunitats i recursos generats conjuntament.
 • Col·labora en el procés d’avaluació i de planificació de projectes i d’elaboració del Pla de Treball Institucional.

Posició en l’organigrama

 • Els tècnics de projectes de l’entitat s’incorporen a l’entitat en dependència directa de la coordinació Tècnica incorporant-se a l’equip d’accessibilitat, format per tres professionals i amb perspectives de creixement.
 • Reporta la seva feina directament a la Coordinació Tècnica de la Federació ACAPPS.

Requeriments competencials bàsics i tècnics

 • Grau universitari de l’àmbit de les ciències socials: polítiques, sociologia, treball social, dret…
 • Nivell C de català acreditable.
 • Coneixement de l’àmbit del Tercer Sector Social, preferentment del món de la discapacitat i de l’accessibilitat.
 • Domini de les eines bàsiques d’ofimàtica: processadors de textos, fulls de càlcul, entorn google, correu electrònic.
 • Coneixement del món de la sordesa.

Requeriments competencials transversals

 • Busquem una persona amb capacitat de treball en equip, capaç de planificar-se bé el seu àmbit de responsabilitat, amb capacitat de relació amb terceres persones i trenar xarxes d’aliances.
 • Una persona especialment organitzada per al compliment de terminis d’entrega i amb vocació de servei per atendre les necessitats de les entitats de la Federació i les persones sòcies.
 • Una persona amb capacitat per identificar necessitats i oportunitats per a les persones amb sordesa que es comuniquen oralment i per a les seves entitats.
 • Una persona amb bona capacitat de comunicació interpersonal i en públic per poder representar l’entitat en alguns espais inter-associatius derivats del seu àmbit de projectes i fer xerrades i formacions de sensibilització.
 • Una persona que sàpiga adaptar-se a entorns dinàmics i amb ganes d’aportar per a la millora procedimental.

Condicions de l’Oferta

 • Contracte: Indefinit
 • Conveni de Referència: Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats.
 • Horari: 35h setmanals. Una tarda a la setmana a escollir fins les 18h.
 • Vacances: 52 dies naturals de vacances l’any.
 • Ubicació del lloc de treball:  Seu de l’entitat: C/ Nàpols 351 de Barcelona.

Si esteu interessats o interessades en incorporar-vos al nostre equip, si us plau envieu la vostra candidatura al compte de correu coordinacio@federacioacapps.org abans del 7 d’abril de 2024

Skip to content