Tècnic/a de projectes, amb experiència en projectes europeus

FEDAIA (Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència)

Respondre el formulari

Fins el 15/05/2024


SALARI: 30.000€ bruts anuals x 14 pagues.

Important, per completar la postulació cal omplir el formulari a la plataforma de Fundació Intermedia

Descripció

FEDAIA, Federació d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència, amb 30 anys de funcionament i clara orientació a les persones, necessitat incorporar la figura de Tècnic/a en incidència política i generació d’aliances.

Principals funcions i tasques:

 • Fer recerca de possibles convocatòries.
 • Identificar oportunitats de finançament i subvencions per a l’entitat, incloent-hi programes i iniciatives de la Unió Europea.
 • Dissenyar el projecte en totes les seves fases i aspectes rellevants: justificació, objectius, matriu lògica, identificació de grups d’incidència indicadors d’execució i avaluació, segons requeriments de cada convocatòria.
 • Coordinar-se amb l’àrea de gestió econòmica per la sol·licitud, seguiment i justificació econòmica dels projectes.
 • També formarà part de la creació d’aliances necessàries per desenvolupar el projecte: empreses, altres col·laboradors, etc.
 • Relació i comunicació amb entitats membre, partners nacionals i internacionals per a donar resposta a noves oportunitats.
 • Participar en xarxes i espais de treball per identificar oportunitats per la federació i les entitats membre.
 • Elaboració de la proposta tècnica i econòmica de les subvencions i/o convenis incloent-hi aquelles destinades a projectes europeus, fent-ne els seguiments i justificació tècnica.
 • Promoció de projectes col.laboratius entre les entitats membre.

Es requereix:

Formació de Grau en alguna d’aquestes especialitats:

 • Ciències Socials.
 • Sociologia.
 • Educació Social.
 • Pedagogia.
 • Psicologia.
 • Treball Social.

Experiència prèvia en el disseny de programes, coneixements en matèria de recerca social, subvencions i en disseny d’indicadors d’avaluació.

Experiència mínima d’un any com a Tècnic/a de disseny de projectes socials.

Es valorarà, per a aquest lloc de feina:

 • Formació/coneixements específics de tècnic/a de projectes.
 • Formació/coneixements específics en el disseny, execució, marc lògic. etc de programes d’intervenció socioeducatius.
 • Formació/coneixements específics en disseny d’indicadors d’avaluació.
 • Formació/coneixements específics en col·lectius en situació de vulnerabilitat.

S’ofereix:

 • Contractació Indefinida.
 • Jornada completa 38,5 hores setmanals.
 • Conveni d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
 • Possibilitat de teletreball dos dies a la setmana, un cop passat el període d’integració a l’equip i a les responsabilitats.
 • Incorporació immediata.
Skip to content