Tècnic/a de projectes

Confederació de Cooperatives de Catalunya

Fins el 26/06/2023


SALARI: Remuneració segons l’escala salarial de l’entitat i a convenir segons vàlua de les candidates (entre 25.000 i 30.000 euros anuals).

La Confederació de Cooperatives de Catalunya necessita incorporar TÈCNIC/A DE PROJECTES

La Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre fundada el 1899 i és el màxim organisme de representació i interlocució del cooperativisme català. Aglutina les Federacions de cooperatives existents a Catalunya: agràries, consumidors i usuaris, ensenyament, habitatge i treball social.

Les línies estratègiques d’actuació es defineixen en base a la complementarietat i la cooperació amb les actuacions de les federacions associades, l’impuls del model d’empresa cooperativa i del cooperativisme mitjançant la difusió dels seus valors i la generació de projectes afins, el reconeixement de l’economia social com agent econòmic social i la construcció d’una imatge que projecti el cooperativisme com un model econòmic i social sostenible d’acord amb els principis i valors cooperatius de l’Aliança Cooperativa Internacional.

FUNCIONS – RESPONSABILITATS:

 • Disseny, gestió, desenvolupament i seguiment de projectes.
 • Anàlisis de projectes i elaboració dels plans de viabilitat corresponents.
 • Coordinació tècnica i seguiment dels plans de treball dels projectes i programes estratègics de l’entitat.
 • Gestió i seguiment dels espais de participació interna (comissions i grups de treball)
 • Gestionar el seguiment, execució i justificació de subvencions.
 • Tractament d’informació i elaboració d’informes tècnics o estratègics.
 • Les tasques es desenvoluparan en coordinació amb la direcció general.

FORMACIÓ – EXPERIÈNCIA:

 • Llicenciatura/grau en ADE o Ciències Econòmiques o similars.
 • Elevat nivell de coneixement en disseny, implementació i gestió de projectes.
 • Coneixement sobre cooperativisme (realitat, estructura, funcionament…)
 • Idiomes bàsics: català i anglès (llegits, escrits i parlats)
 • Coneixement i/o experiència en la gestió de projectes.
 • Destresa i domini d’ofimàtica i habilitats digitals.

HABILITATS – COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

 • Pro activitat, creativitat i visió estratègica.
 • Visió estratègica del cooperativisme.
 • Persona amb iniciativa i autonomia.
 • Bones habilitats comunicatives i de redacció.
 • Capacitat d’adaptació, d’anàlisi, d’organització i de planificació.
 • Capacitat d’aprenentatge i formació contínua.
 • Compromís i empatia.

CONDICIONS:

 • Incorporació immediata.
 • Contracte indefinit.
 • Jornada entre 30 i 40h setmanals (es podrà valorar la jornada en funció de la situació i experiència de les candidates).
 • Presencialitat a Barcelona combinable amb teletreball. Puntualment caldrà jornada presencial a la resta del país i fora del país, generalment en l’àmbit europeu.

INTERESSATS/DES:

Enviar CV a:  ccc@cooperativescatalunya.coop

A l’Assumpte indicar: 002/TecProjectes

Data màxima de recepció de CV: 26 de juny de 2023

Skip to content