Tècnic/a de projectes

Comissió Catalana d'Acció pel Refugi

Enviar CV a ccar@ccarefugi.org

Fins el 12/06/2024


SALARI: 25.641,11€ bruts anuals

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els seus processos d’inclusió social a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Descripció del lloc de treball

Sota la supervisió de l’àrea de Desenvolupament i enfortiment institucional, la persona contractada serà la responsable de tots els processos relacionats amb els projectes de l’entitat, tant siguin finançats amb fons públics com amb fons privats, treballarà en col·laboració directa amb l’equip de coordinació de les àrees d’Atenció a les persones com d’Incidència política, social i participació; així com amb l’àrea de gestió econòmica i financera de l’entitat.

Funcions:

 • Identificació, disseny, elaboració, reformulació, si s’escau, i posterior justificació de projectes tant d’atenció directa al col·lectiu amb el que treballa l’entitat com d’incidència política, social i participació.
 • Recopilació de la documentació necessària, presentació dels projectes a les convocatòries públiques de subvenció o a altres convocatòries de caràcter privat, així com recopilació i lliurament de la documentació per a la posterior justificació tècnica.
 • Identificació i recerca de finançament públic i privat.
 • Reunions amb les entitats finançadores i manteniment de les relacions des d’una perspectiva de projectes.
 • Participar en les reunions de l’oficina de projectes de la CCAR on es fa seguiment intern dels projectes.
 • Realització del seguiment tècnic dels projectes.
 • Avaluació continua dels projectes en marxa.
 • Suport en la difusió de les activitats de la CCAR.

Requisits

 • Llicenciatura/grau en l ’àrea de les ciències socials o similar.
 • Imprescindible Nivell C de català
 • Alts coneixements d’anglès i/o francès
 • Formació complementària en Drets Humans. Es valorarà la formació en l’àrea de la migració i l’asil.
 • Experiència demostrable en gestió de projectes com a mínim de tres anys
 • Domini de la metodologia del Marc Lògic i de la Teoria del Canvi
 • Bona capacitat de comunicació oral i escrita en català i castellà.
 • Capacitats per treballar sota compliment de terminis i sota pressió de lliurament i compliment d’aquests terminis.

Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i proactiva
 • Capacitat creativa i d’anàlisi.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
 • Orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà:

 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.
 • Bona capacitat de treball i motivació per treballar en la defensa dels drets humans.
 • Experiència en projectes europeus i/o internacionals.
 • Formació en gènere.
 • Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques.
 • Flexibilitat horària

Condicions:

 • Incorporació immediata.
 • Jornada: 35 hores setmanals.
 • Contracte indefinit.
 • Lloc de treball a Barcelona ciutat.

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència: Tècnic/a de projectes

El termini de presentació de candidatures finalitza el 12/06/2024.
Només es contactarà amb les persones preseleccionades

Skip to content