Tècnic/a de programes de recerca i avaluació en l’àmbit de les drogues

Episteme Investigació i intervenció social

Enviar CV a info@episteme.cat

Fins el 12/06/2023


SALARI: 1.908 € bruts mensuals amb pagues prorratejades.

Entitat: Episteme Investigació i intervenció social www.epistemesocial.org és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit estatal. La seva principal activitat és la realització de projectes de recerca, avaluació i intervenció, especialment en l’àmbit de les drogues. Episteme està format per professionals de les Ciències Socials. En aquest moment necessitem incorporar una persona tècnica de programes en l’àmbit de les drogues.

Tipus de contracte: Indefinit. Període de prova de sis mesos tal com estableix el Conveni estatal d’Acció Social.

Jornada: completa.

Sou: segons conveni estatal d’Acció Social a Categoria I, això és 1.908 euros al mes bruts amb pagues prorratejades. El sou s’augmentarà en funció de la capacitat de gestionar integralment projecte d’avaluació i/o recerca.

Horari: de 9h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.
Vacants: 1 vacant d’investigador/a / avaluador/a
Modalitat: Principalment teletreball. Tot i que, seran necessaris desplaçaments a Barcelona per a reunions i formacions presencials. Per això la persona seleccionada residirà a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Descripció: feina d’investigadora i avaluadora de programes.

Requisits:

• Dedicació exclusiva a aquesta feina.
• Carnet de conduir B.
• Titulació universitària en Ciències Socials.
• Capacitat estructural per a realitzar teletreball.
• Capacitat d’escriptura de manera clara i concisa.
• Excel·lent domini del català i castellà tant escrit com oral.
• Bon nivell d’anglès.
• Experiència i habilitat per gestionar o donar suport integralment (disseny, gestió del treball de camp, anàlisi de dades, presentació de resultats i redacció d’informe) una avaluació o recerca.
• Domini de les eines ofimàtiques bàsiques.
• Excel·lent domini del Word.
• Domini correcte de l’Excel (nivell: realitzar taules i gràfics dinàmics).
• Capacitat de treball autònom i resolució de problemes.

Valorarem:

• Domini dels mètodes i tècniques de recerca quantitativa.
• Doctorat finalitzat.
• Cerca, anàlisi i gestió de recursos bibliogràfics.
• Coneixements en recerca qualitativa.
• Domini excel·lent de software d’anàlisi de dades quantitatives (STATA, R o SPSS).
• Experiència en avaluació quantitativa de projectes/programes socials.
• Experiència amb perspectiva de gènere.
• Experiència en recerca i avaluació desvinculada del context universitari.
• Experiència en la recerca i avaluació en l’àmbit de drogues.
• Publicacions en l’àmbit de les ciències socials en general, i de les drogues en particular.
• Eines gràfiques de recerca quantitativa i qualitativa.
• Publicacions.
• Domini de diferents eines digitals.

Aplicació:

• CV sense fotografia fins a deu pàgines, en la mesura del possible amb els links als projectes que s’ha participat.
• Nota biogràfica d’una pàgina. Carta de motivació d’una pàgina.

Procés de selecció: Enviar la documentació a info@episteme.cat. Fins el dilluns 5 de juny de 2023. A partir d’aquesta data les persones seleccionades seran entrevistades via telemàtica. Les persones descartades rebran un correu electrònic notificant aquesta situació i els hi facilitarem la informació segons la llei de protecció de dades de tractament de dades personals.

Ves al contingut