Tècnic/a de Licitacions i Projectes (Ref. 015)

Intress

Fins el 21/10/2022


SALARI: 24.000€ anuals/bruts

A. PLAÇA VACANT: Tècnic/a de Licitacions i Projectes (Ref. 015)

Ubicació: Seu Barcelona.

Retribució mensual/brut: 1.714,28€ (x 14 pagues, 24.000€ anuals/bruts).

Núm. hores setmanals: 38,5h.

Horari: dilluns a divendres.

Intress està formada per diferents entitats sense ànim de lucre que atenen persones en risc d’exclusió social des de l’inici al final del seu recorregut vital, en el moment en què el necessitin. Porta més de 35 anys treballant perquè les persones exerceixin els seus drets i puguin triar com volen viure. Som una entitat que impulsa la transformació social cap a una major justícia i equitat per a les persones, desenvolupant projectes socials. La nostra visió és ser una organització sostenible que des de la gestió del saber contribueix a la transformació social, realitzant projectes i recerques que generen oportunitats de desenvolupament en les persones i en la comunitat.

Els nostres valors són: Creença en la Llibertat de la Persona, Equitat, Confiança, Creativitat, Proximitat, Sostenibilitat i Feminisme.

Es precisa un/a Tècnic/a de Licitacions i Projectes a la nostra seu de Barcelona per a realitzar les següents funcions: 

 • Redacció i maquetació de propostes tècniques per a la presentació de licitacions i subvencions en l’àmbit de la infància i família, persones majors, dones, salut mental i justícia i comunitat, segons els terminis marcats i en coordinació amb els diferents departaments o agents implicats.
 • Redacció i maquetació de les memòries de seguiment i de justificació, segons els terminis marcats i en coordinació amb els diferents departaments o agents implicats.
 • Realitzar la lectura i anàlisi dels diferents plecs tècnics i administratius i de les bases de les convocatòries.
 • Col·laborar en l’anàlisi de les oportunitats en diversos sistemes d’alerta de concursos amb les administracions públiques, estudi i anàlisi de la legislació, mercat i competidors.
 • Fer costat al seu responsable directe en l’elaboració dels informes i les memòries necessàries i vinculades a la missió del departament.
 • Donar suport en la relació amb els clients.
 • Recolzar en l’elaboració de documents que es desprenguin del treball de les àrees de coneixement, així com els indicadors de cadascun dels models de les àrees d’atenció de l’entitat.

B. REQUISITS:

Formació acadèmica necessària: Formació universitària.

Experiència professional mínima:

 • Experiència mínima de 3 anys exercint funcions similars en la formulació de projectes i la sol·licitud de licitacions i/o subvencions de l’àmbit social a nivell nacional i/o internacional (abstenir-se candidatures sense l’experiència mínima).
 • Maneig de programes de disseny gràfic i maquetació.

Coneixements necessaris: 

 • Maneig d’office avançat.
 • Espanyol i Català mínim nivell C.

Altres aspectes a valorar:

 • Formulació de projectes.
 • Marc lògic.
 • Flexibilitat d’horari.
 • Treball en equip.
 • Coneixements del tercer sector.

Les persones que es vulguin presentar hauran d’enviar el CV al email: silvia.rovellada@intress.org amb la referència (015) d’assumpte.

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Skip to content