Tècnic/a de la diversitat

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 05/11/2023


SALARI: De 26.000€ a 27.000€ bruts anuals.

Descripció del lloc de treball

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

La persona contractada formarà part d’un equip que s’encarregarà d’implementar un servei d’assessorament per a la incorporació de la diversitat en els equips de treball d’ens públics. Haurà de dissenyar i implementar eines per elaborar un diagnòstic del punt de partida i definir criteris de selecció i actuacions per al foment de la contractació diversa a partir de les necessitats identificades. Alhora, haurà de dissenyar materials informatius i formatius sobre contractació i administració pública i dur a terme sessions formatives i informatives adreçades a col·lectius diversos sobre contractació i administració pública i interculturalitat. Haurà de realitzar informes de seguiment i d’avaluació de l’execució del projecte.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals responsabilitats i funcions

 • Elaborar un diagnòstic i detecció de necessitats entorn la inclusió de la diversitat en els equips de treball dels ens públics.
 • Elaborar propostes per incorporar criteris de diversitat en la selecció de personal.
 • Dissenyar i implementar sessions i tallers formatius i informatius en termes de contractació i administració pública.
 • Dissenyar i implementar sessions de sensibilització i formatius en d’interculturalitat.
 • Elaborar materials informatius sobre contractació pública.
 • Vetllar per la correcta execució del servei.
 • Realitzar informes de seguiment per a la correcta execució del projecte.
 • Redacció de la memòria tècnica del projecte.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Llicenciatura o grau en Dret, diplomatura en RRHH o grau en Relacions Laborals.
 • Formació i/o experiència en l’àmbit de l’administració i la funció pública.
 • Formació i/o experiència en contractació pública i clàusules socials.
 • Formació i/o experiència en la gestió d’equips, relacions laborals.
 • Experiència en elaboració i gestió de plans de diversitat i plans d’igualtat.
 • Es valorarà formació en interculturalitat i feminisme interseccional.
 • Experiència impartint tallers i sessions formatives.
 • Habilitats de treball en equip.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Capacitat de planificació, organització, polivalència, adaptació i resolució ràpida d’incidències.
 • Orientació a la qualitat.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.

Condicions laborals

 • Contractació: fins desembre de 2024.
 • Dedicació: jornada completa (38,5 h/set.)
 • Distribució horària: Matí i tarda.
 • Incorporació: immediata.
 • Lloc de treball: Barcelona.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV: 6 de novembre
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: Servei d’assessorament per a la promoció de la diversitat.
Skip to content