Tècnic/a de gestió econòmica de projectes

Observatori del Deute en la Globalització

Fins el 22/03/2023


SALARI: 1.176,24 € bruts mensuals (pagues prorratejades incloses).

Perfil desitjat:

 • Vinculació amb moviments socials relacionats amb el moviment feminista, el moviment ecologista, la lluita en defensa dels drets socials, culturals i/o econòmics de col·lectius vulnerabilitzats o lluites afins.
 • Formació professional en les branques administrativa i/o financera, o demostrar experiència equivalent en algun d’aquests àmbits.
 • Almenys 1 any demostrable d’experiència professional en la gestió econòmica del cicle de projectes d’educació per al desenvolupament o cooperació internacional (formulació, execució i justificació) amb finançadors públics (ACCD, Ajuntament de Barcelona, Unió Europea) i privats.
 • Alt coneixement d’eines d’ofimàtica (Excel i/o OpenOffice/LibreOffice) i coneixement de programes de comptabilitat (suport associatiu) i fiscals (Factura-E).
 • Afinitat i compromís amb la missió, visió i valors de l’ODG, el model de governança horitzontal, la subscripció dels codis de conducta i dels protocols contra la violència masclista de l’entitat i de les xarxes on participa.

Es valorarà:

 • Coneixements i/o experiència en la gestió fiscal, comptable i financera d’entitats sense ànim de lucre.
 • Nivell C1 en al menys dos dels següents idiomes: Català, Castellà i Anglès. Es valorarà positivament tenir el C1 en els tres idiomes i d’altres idiomes.
 • Capacitat de treball en equips multidisciplinars, que posin en valor i acullin la diversitat en el seu sentit més ampli.
 • Capacitat de treball en models de governança basats en l’autogestió horitzontal, la presa de decisions per consens, la gestió del dissens, que aportin visió crítica i mirada sistèmica en l’abordatge dels conflictes.
 • Vinculació activista amb els feminismes, especialment amb les mirades ecofeministes, interseccional, i decolonial/antiracista.
 • Capacitat d’autonomia, organització, planificació i orientació a objectius.

Funcions a desenvolupar:

 • Formulació, execució i justificació econòmica de projectes d’educació per al desenvolupament amb finançament públic i privat.
 • Suport en la gestió administrativa, financera, fiscal i comptable de l’entitat.
 • Suport en la gestió de proveïdores, facturació, clients i persones associades.
 • Suport en l’organització d’activitats, jornades, tallers i congressos en col·laboració amb altres moviments socials afins.
 • És requisit imprescindible i previ a la signatura del contracte:
 • Disposar de certificat digital personal per a signatura electrònica.
 • Disposar de certificat negatiu de delictes sexuals emès en els últims 6 mesos.

Condicions laborals (segons conveni intern):

 • Incorporació prevista: Immediata.
 • Duració del contracte: fins al 31/12/2023 (9 mesos).
 • Jornada: 50 % de la jornada, 17,5 hores setmanals (770 anuals).
 • Remuneració: 176,24 Euros bruts mensuals (pagues prorratejades incloses).
 • Horari de treball orientatiu: Preferentment de dilluns a dijous pels matins, però amb flexiblilitat i a convenir, tenint en compte les necessitats del lloc de feina (esporàdicament pot ser necessari participar en reunions fora de l’horari habitual i activitats en caps de setmana) i les necessitats de conciliació amb la vida personal de la candidatura.
 • Lloc de treball: Presencial a l’oficina de l’ODG a Barcelona amb possibilitats de teletreball fins a un 40% de la jornada setmanal.
 • Per a més informació sobre les condicions laborals, consulteu el nostre conveni laboral intern en aquest enllaç: https://odg.cat/wp-content/uploads/2019/09/Conveni-laboral-ODG.pdf

Procediment d’aplicació:

Les persones interessades a postular la seva candidatura hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça: recursos.humans@odg.cat 

En l’assumpte del correu electrònic s’indicarà la referència “SuportAdmin2023“.  En aquest correu s’adjuntaran els següents arxius:

 • 1 arxiu PDF amb el Currículum Vitae actualitzat. El currículum haurà de contenir el correu electrònic i el telèfon mòbil de contacte.
 • 1 arxiu PDF amb la carta de motivació expressant el seu interès i motivació per aplicar al lloc vacant amb un límit màxim de 300 paraules.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà a les 12 AM (GMT-1) del dimecres 22 de març de 2023.

 • Procediment de selecció:
 • Es contactarà amb les candidatures preseleccionades en un termini de 5 dies hàbils des de la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds.
 • Les candidates que no hagin rebut cap comunicació per part nostra abans del 30/3/2023 poden donar per desestimada la seva candidatura.

Es realitzaran entrevistes personals a les candidatures preseleccionades entre el 27 i el 29 de març de 2023. Les entrevistes es realitzaran a la seu de l’ODG a Barcelona o, a demanda de la persona candidata, es podrà realitzar via conferència digital.

El procés de selecció pot comportar una prova de coneixements relacionats amb les competències requerides.

Per preservar la igualtat d’oportunitats de totes les candidatures i la transparència, no es respondran trucades telefòniques ni comunicacions electròniques que no estiguin relacionades amb la logística del procés de selecció.

IMPORTANT:

 • L’ODG ha aprovat i està en fase d’implementació del pla de transició ecofeminista 2022-2024 i el Protocol d’abordatge de les violències masclistes i decolonial. Com a entitat en trànsit cap a l’ecofeminisme tenim el ferm compromís de garantir la no discriminació de cap candidatura.
 • Donem la benvinguda a totes les formes de ser, estar i estimar, especialment a les persones que pateixen opressions i discriminació per raó de classe social, sexe, expressió i identitat de gènere, orientació sexual, origen, situació administrativa, religió, capacitats especials, persones dependents a càrrec, estat civil o gestant, entre d’altres.
 • Per raons estructurals, les oficines no estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda.
Skip to content