Tècnic/a de gestió de subvencions

Fundació Catalana síndrome de Down

Enviar CV a mllordes@fcsd.org

Fins el 01/05/2023


SALARI: 20.000 € anuals.

PER A LA FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN

1 plaça de Tècnic/a en la gestió de subvencions, per a la Fundació Catalana síndrome de Down.

Des de la Fundació Catalana síndrome de Down (FCSD) estem cercant a una persona que comparteixi els valors i la cultura de la nostra entitat, amb capacitat organitzativa i capacitat de planificació, metòdica, perfeccionista, ordenada, disciplinada i constant.

Funcions:

 • La funció principal és la gestió de les subvencions, juntament amb  altres projectes presentats a entitats privades, tant en la vessant tècnica com en l’econòmica. Pel que fa a la vessant tècnica estarà supervisat pels diferents serveis de la Fundació, que compten amb l’expertesa de la tasca desenvolupada i, pels aspectes pressupostaris i econòmics, estarà supervisat per direcció financera.
 • La gestió integral de les subvencions, des de la cerca i prospecció de noves convocatòries, preparació i presentació de la sol·licitud i justificació final. Els organismes a qui ens dirigim són tant locals, com autonòmics, estatals i europeus.
 • Estarà en contacte i permanent coordinació  amb les administracions públiques i el departament intern de captació de fons de la Fundació.
 • Seguiment econòmic a través del programa comptable Navision i el manteniment dels controls interns creats pel desenvolupament d’aquesta tasca, que formaran part de la seva responsabilitat.
 • Donarà suport al departament amb tasques mercantils relacionades amb l’entrada dels fons.
 • Donarà suport en el compliment de les lleis de Transparència, Blanqueig de capitals i Protecció de dades.

Requisits:

Titulació mínima requerida:

 • Grau en empresarials.
 • Nivell B2 First Certificate d’anglès.

Es valorarà:

 • Formació específica en l’àrea de subvencions.
 • Certificat de minusvàlua de almenys el 33%.

Experiència:

 • 3 anys en gestió de subvencions: preparació de documentació tècnica i administrativa, justificació, control de documentació a enviar. Relació amb administracions públiques locals, autonòmiques, estatals i europees.

Coneixements:

 • Imprescindible domini de l’excel a nivell alt.
 • Es valoraran coneixements sobre llei de transparència i blanqueig de capitals.
 • Es valorarà coneixement del programa comptable Navision.

Jornada: 30 hores setmanals.

Beneficis:

 • Possibilitat de teletreball parcial.
 • Flexibilitat horària.

Les persones interessades ens podeu fer arribar el vostre CV a l’atenció de Montserrat Llordes (mllordes@fcsd.org)

Skip to content