Tècnic/a de Formació per a l’Ocupació

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA

Fins el 10/05/2024


SALARI: De 21.000€ a 22.000€ bruts anuals.

1.DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència del Cap de l’Àrea de Formació Professional per a l’Ocupació, la persona candidata s’incorporarà a l’equip i desenvoluparà les següents funcions:

 • Realitzar el control i la supervisió de l’execució del Programa FOAP, en tota lesseves fases.
 • Elaboració de la documentació tècnica i gestió administrativa de la subvenció iles accions formatives vinculades al Programa FOAP.
 • Atenció, informació i selecció de persones interessades en realitzar cursos de laconvocatòria FOAP.
 • Relació amb entitats col·laboradores i derivants, prioritzant el treball en xarxa icomunitari.
 • Acció tutorial individual i/o grupal de l’alumnat en procés de formació, aportantconeixement sobre ajuts i beques i gestió del model de pràctiques del SOC.
 • Coordinació tècnica amb l’equip docent i avaluació pedagògica de la sevaintervenció.
 • Selecció de personal docent, segons criteris d’acreditació de les accionsformatives del SOC.
 • Revisió i valoració del material i equipament didàctic, així com dels espaisassignats a la formació.
 • Contacte amb proveïdors de material i/o formació i gestió de factures.
 • Col·laboració activa amb la resta l’equip tècnic per a la millora contínua de l’àrea.
 • Elaborar l’informe d’avaluació o memòria tècnica un cop finalitzada l’execució delPrograma, segons model SOC.
 • Donar compliment als processos de qualitat de l’entitat i l’àrea, d’acord amb laISO 9001:2015.

2. REQUERIMENTS

Titulació

 • Llicenciat/da o Graduat/da en l’àmbit de les Ciències Socials, preferentment pedagogia, psicologia, psicopedagogia o similar.

Experiència

 • Experiència mínima de 2 anys en projectes de formació professional per a l’ocupació, amb un enfocament especial en el tercer sector.

Formació complementària

 • Coneixement de les metodologies de gestió de projectes i capacitats demostrables en la planificació, execució i avaluació de projectes de formació professional per a l’ocupació.

Competències transversals

 • Autonomia i gestió del temps: capacitat de planificació i organització.
 • Capacitat de fer múltiples tasques i treball en equip.
 • Persona amb capacitat de planificació i disseny de estratègies per assolir els objectius plantejats.
 • Persona pro activa en la proposta de solucions i millores així com també amb capacitat per liderar de forma autònoma i responsable les diferents tasques proposades.

Competències digitals

 • Domini molt alt i autònom de les informàtiques per a la gestió de projectes de formació professional per a l’ocupació (GIA i QBID).
 • Coneixement de plataformes de formació online, entorns virtuals d’aprenentatge i aplicacions telemàtiques.

Altres: En el cas de contractació, serà imprescindible aportar el Certificat conforme no té antecedents penals al Registre Central de Delinqüents Sexuals.

3.CONDICIONS DEL LLOC

 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: 40 hores/setmana.
 • Horari: 8:00 – 18h (Flexible, matins i 2 tardes)
 • Centre de treball: Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
 • Incorporació: Immediata.
Skip to content