Tècnic/a de Comunicació (baixa maternitat)

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Respondre el formulari

Fins el 25/02/2024


SALARI: 28.000€ bruts anuals.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització sense ànim de lucre formada per 307 ajuntaments i altres ens supralocals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament. La missió del Fons és promoure, articular, defensar i contribuir a la millora de la cooperació al desenvolupament que executa el municipalisme català, per articular la solidaritat local amb d’altres municipis i pobles del món, i assolir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Considerem que una bona comunicació és essencial per assolir aquesta missió, i que bàsicament haurà de respondre als següents objectius:

 • Posicionar el Fons Català com a associació municipalista de referència en el sector, per defensar el rol i els interessos de la cooperació i la solidaritat municipalista davant altres administracions públiques, entitats del sector, mitjans de comunicació i ciutadania en general.
 • Fer difusió dels projectes de cooperació al desenvolupament i campanyes d’emergència i Acció Humanitària que es gestionen des del Fons Català.
 • Elaborar i difondre campanyes i activitats d’Educació per a la Justícia Global adreçada als municipis socis i a la seva ciutadania.
 • Difondre dades actualitzades sobre l’estat de la cooperació municipal catalana, així com detectar tendències a partir de la seva interpretació.
 • Donar resposta a les demandes dels socis en matèria de comunicació.

Perfil de la persona candidata:

 • Titulació de grau en comunicació, periodisme i ciències socials.
 • Experiència laboral en l’àmbit de la comunicació corporativa.
 • Coneixement bàsic en disseny gràfic i muntatge audiovisual.
 • Coneixement en generació de continguts per a xarxes socials.
 • Coneixements o experiència en temes de l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
 • Capacitat de dinamització, planificació i visió estratègica.
 • Capacitat de treball cooperatiu.

Es valorarà:

 • Titulació de Màster en comunicació social o equivalent.
 • Experiència en organització d’esdeveniments.
 • Vinculació amb el sector de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional.
 • Coneixement i experiència en voluntariat i moviments socials.
 • Coneixement d’anglès i francès nivell intermig.
 • Disponibilitat per viatjar.

Descripció de les funcions del lloc de treball Conjunt de tasques de comunicació de l’entitat: 

 • Elaboració, gestió i execució de les tasques del pla de comunicació, que inclouen:
  • Elaboració de productes gràfics en format online i offline (banners, presentacions, cartells, etc.)
  • Gravació i muntatge de vídeos.
  • Gestió de les Xarxes Socials (facebook, twitter, instagram i linkedin)
  • Redacció de notícies, articles, reportatges, entrevistes i notes i dossiers de premsa.
  • Actualització dels continguts de la pàgina web.
  • Redacció i enviament de butlletins.
  • Analítica web i de xarxes socials.
  • Creació, planificació i execució de campanyes de comunicació.
  • Suport en la redacció del Pla de Comunicació anual de l’entitat, seguiment i avaluació posterior.
  • Suport en el procés de creació d’una nova pàgina web.
  • Suport en l’organització de jornades, actes, comissions i altres esdeveniments de l’entitat.
  • Tenir cura dels aspectes vinculats amb la imatge corporativa i la visibilitat (oficina, papereria, etc.)

Condicions laborals 

 • Dedicació exclusiva, jornada completa.
 • Contracte temporal mentre duri la baixa per maternitat (9 mesos, aproximadament).
 • Ubicació a Barcelona, a les oficines del Fons Català. Possibilitat de fer 2 dies de teletreball
 • Data prevista d’incorporació: 11 de març 2024.

Candidatures

 • Enviar currículum i carta de motivació a curriculum@fonscatala.org fent constar la referència “Plaça tècnic/a de comunicació”
 • Data límit de presentació de candidatures: 25 de febrer de 2024. Es contactarà amb les persones candidates preseleccionades per fer una entrevista. En cas de no rebre resposta, es considerarà desestimada la candidatura
Skip to content