Tècnic/a de comunicació

COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT

Enviar CV a ccar@ccar-cear.org

Fins el 25/05/2023


SALARI: 25.015,72€ bruts anuals. 

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

 • Amb dependència directe de la Direcció de l’entitat, la persona tècnica encarregada de comunicació treballarà per implementar l’estratègia comunicativa de l’entitat interna i externament, alhora que gestionarà els diversos canals de comunicació, planificarà i executarà campanyes d’incidència política i social així com implementarà les diferents accions comunicatives de l’entitat.

Funcions

 • Curadoria i gestió dels perfils corporatius a les xarxes socials: calendaritzacions setmanals, elaboració de continguts, etc.
 • Actualització del web corporatiu així com d’altres pàgines de l’entitat (microsites): continguts, estructura i gestió de dominis.
 • Planificar, calenderitzar i executar les diverses campanyes comunicatives d’incidència política vinculades a projectes així com d’altres campanyes estratègiques per l’entitat en coordinació amb l’equip directiu de l’entitat i/o les coordinacions d’àrea.
 • Coordinar el treball de maquetació i disseny de cartells, informes i memòries de l’entitat amb els diversos proveïdors externs de serveis.
 • Gestionar la relació externa de l’entitat amb mitjans de comunicació així com planificar actes, jornades i rodes de premsa.
 • Realitzar un clipping trimestral d’aparicions en premsa escrita, radio, televisió i altres.
 • Coordinar la comunicació interna de l’entitat entre les àrees de treball.
 • Gestionar la comunicació externa amb les sòcies i públic general a través de butlletins o altres mitjans que s’estimin pertinents.
 • Redefinir, executar i avaluar l’estratègia comunicativa de l’entitat incorporant els resultats del procés de nova imatge en coordinació amb la Direcció de l’entitat.
 • Definir una estratègia de captació de sòcies, fons privats així com identificar i portar a terme activitats de màrqueting social.

Requisits

 • Llicenciatura/grau en comunicació o periodisme. Experiència mínima de 2 anys en tasques de comunicació: experiència en l’àmbit de la comunicació del Tercer Sector.
 • Experiència en organització de campanyes d’incidència política.
 • Formació en Drets Humans.
 • Experiència en organització d’esdeveniments i activitats de comunicació.
 • Experiència en community management: CRM, CMS, google analytics i posicionament SEO.
 • Nivell C de català.
 • Domini de l’idioma anglès i/o francès. Es valorarà qualsevol coneixement d’un altre idioma.

Capacitats i compromisos

 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
 • Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectiu.

 Es valorarà

 • Capacitat de treball i motivació per treballar en la defensa dels drets humans i del dret d’asil.
 • Capacitat pel treball en equip.
 • Coneixements en matèria d’asil i immigració. Coneixements teòrics-pràctics sobre DDHH, gènere i/o Educació per la Justícia Global.
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.
 • Flexibilitat horària.

Condicions

 • Jornada completa.
 • Contracte indefinit.
 • Incorporació immediata.
 • Lloc de treball a Barcelona.

Informació requerida

 • Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència: Tècnic/a de comunicació
 • El termini de presentació de candidatures finalitza el 25 de maig de 2023 a les 23:59h
 • Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.
Skip to content