Tècnic/a de captació de fons

Fundació Comtal

Enviar CV a seleccio@comtal.org

Fins el 31/03/2023


SALARI: 23.716 € bruts x 14 pagues.

Cerquem Tècnic/a de Captació de Fons

Perfil general:

 • Assumpció de la missió de l’entitat.
 • Capacitat de treball i presa de decisions.
 • Polivalència.
 • Iniciativa i capacitat crítica.
 • Saber treballar en equip i amb el conjunt de la Fundació.

Perfil específic:

 • Formació universitària (Grau o equivalent) en quelcom relacionat amb la captació de fons i màrqueting.
 • Imprescindible experiència en funcions similars a les descrites, preferentment en ONL’s.
 • Imprescindible domini del català i castellà. Excel·lent capacitat d’expressió oral i escrita en ambdós.
 • Es valorarà formació addicional en gestió empresarial i/o d’ONLs.

Funcions:

 • Ser responsable de la captació de fons privats: empreses, socis, donants regulars…
 • Coordinar-se, dialogar i rendir comptes a la Direcció de l’entitat.
 • Elaborar, coordinar, avaluar i executar el Pla estratègic de Captació de fons de l’entitat.
 • Controlar el pressupost assignat per a les diferents accions de captació.
 • Activar sinèrgies amb els òrgans de govern i amb els diferents equips per conèixer-ne els diferents projectes en profunditat.
 • Conceptualitzar i desenvolupar els materials de captació de l’entitat.
 • Coordinar-se amb proveïdors quan aquests són necessaris.
 • Exercir com a relacions públiques quan les circumstàncies ho requereixen.
 • Donar suport a la resta de projectes/persones per ajudar-los a vetllar per la imatge i discurs de la Fundació.
 • Coneixedor del Fundraising i ganes d’investigar per tal d’innovar i avançar en les àrees de captació de fons.

 Habilitats/competències:

 Autonomia, responsabilitat i elevada capacitat d’organització personal. Iniciativa i creativitats innovadores.

 • Lideratge i bona comunicació.
 • Motivació, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat.
 • Orientació a resultats.
 • Es precisa disponibilitat i flexibilitat horària.

 

Skip to content